Katrin Genc från Södertälje valdes till ny ordförande för Assyriska Ungdomsförbundet vid årsmötet i helgen.

54 ombud från föreningarna och en del andra intresserade hade sökt sig till Linköping på lördag då Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) höll årsmöte. På agendan fanns bland annat val av styrelse. Johannes Akkurt som varit ordförande lämnade posten till förfogande. Årsmötet fick utse en efterträdare till honom.

Katrin Genc, 24 år och från Södertälje, valdes enhälligt till ordförande. Om resten av styrelsen blev det omröstning och den består nu av följande personer: Issa Demir (vice ordf.), Ilona Touma (sekr.), Robert Gergeo (kassör), Johannes Akkurt, Gabriel Yousef, Atra Perez, Nemrod Barkarmo och Ilona Rhawi. De tre förstnämnda har ett år kvar på sitt mandat, de fem övriga valdes nu för två år.

Katrin Genc deklarerade i sin programförklaring att hon vill satsa på att aktivera föreningarnas ungdomssektioner, stärka den assyriska identiteten och bevara den assyriska kulturen, driva politiska frågor, inkludera nyanlända, synas i media samt att få AUF att växa genom att kunna söka och genomföra projekt.

Hujådå återkommer med en intervju med den nyvalda ordföranden.