Representanter för Assyriska Ungdomsförbundet är i Almedalen för att uppvakta makthavare och media om assyriernas utsatthet.

För andra året i rad befinner sig representanter från Assyriska Ungdomsförbundet på politikerveckan i Almedalen för att mingla med politiker, journalister, representanter för medborgarorganisationer och lobbyister som samlats för politikerveckan.

Under vistelsen i den gotländska staden har Ungdomsförbundet med ordförande Katrin Genc i spetsen träffat bland annat journalister från SVT och representanter för Svenska kyrkan. Den assyriska delegationen har även träffat flera ledare för de politiska partiernas ungdomsförbund.

Flera intressanta personer har även intervjuats för Assyria TV:s räkning.

Förra året blev det första då assyriska organisationer närvarade och medverkade i Almedalen. Då deltog Assyriska riksförbundet i tre panelsamtal.