Majoriteten av våra mor- och farföräldrar gifte sig om inte ungt, så mycket ungt. Detta fenomen stagnerade något till våra föräldrars generation, de så kallade, 50- och 60-talisterna, för att ytterligare än en gång tillta i styrka. Dagens ungdomar, de som är födda på 80-talet, har nu antagit sig detta fenomen av ungt giftermål.

Istället för att förhålla sig ytligt till frågan, genom att enbart hänvisa till ”kulturen”, kan man fråga sig varför kulturen ser ut som den gör? Vi är och gör ju trots allt vår egen kultur och för den som är assyrier är det svårt att undgå det faktum att vi idag har en tendens att binda oss tidigt.

En av dessa orsaker är de starka familjebanden som assyrierna har mellan varandra. Det är inte ovanligt att män och kvinnor bor hemma hos mamma och pappa långt efter det att de passerat arton års ålder. För assyrier är det nästan en självklarhet att man bor kvar under samma tak om man inte har minst en av två bra ”ursäkter”; 1) ”Jag ska flytta till en annan stad för att plugga vidare”, eller 2) ”Vi vill gifta oss och planerar därför att flytta ut”.

De starka familjebanden gör att det är väldigt lätt för föräldrar att ta del av ens liv, även beslutet att finna en ”lämplig” partner, jag återkommer senare till vad jag menar med ”lämplig” partner. Första orsaken till ungt gifte är alltså de väldigt starka sociala banden.
EN ANNAN ORSAK, som i sin tur också kan ha bidragit till våra starka sociala band, är att vi är en minoritet. Som minoritet är det naturligt att man förblir extra mån om sin egen identitet.

”Eventuella påtryckningar som inte dödar en, gör en starkare”, brukar det ju heta. Jag är övertygad om att den principen kan tillämpas bra som förklaring till den aktuella frågeställningen. Våra föräldrar värnar om identiteten mycket och våra mor- och farföräldrar gör det än mer. Med detta i åtanke blir en ”lämplig” partner helt enkelt en assyrier.

En tredje orsak är den roll hedern spelar för assyrier. Innan jag knyter ihop heder som en anledning till ungt giftermål, vill jag förtydliga det tabustämplade ordet som utan vidare associeras med meningslösa våldshandlingar.

Det är inte nödvändigtvis så att heder medför våldshandling. För att heder ska resultera i våldshandlingar måste egenskapen kombineras med okunnighet och fanatism. När detta inträffar förvandlas hedern, som i sig är vacker, till någonting gräsligt och högst förkastligt. Heder, precis som kärlek är vackra egenskaper som dock kan missbrukas på gott och ont. Vad är en människa utan sin heder? En människa utan värdighet eller självrespekt? Jo, nämligen en som inte hyser respekt och värdighet för vare sig själv eller andra.

Assyrier har en tradition av heder som sträcker sig från de forntida assyriska kungarna och lever kvar i oss än idag. Med detta vill jag säga att hedern kan utlösa en skam å familjens vägnar, till exempel genom att ett ungt par träffas öppet och utan lov, eller att en ung man eller kvinna träffar en ”olämplig” partner. Utgår man ifrån detta pressas våra ungdomar att officiellt binda sig vid ung ålder och även detta på gott och ont.

Slutligen vill jag avsluta med en liten uppmaning till våra ungdomar som läser detta, nämligen att enbar förälskelse inte räcker till för ett långsiktigt äktenskap, därför att; 1) en person är mycket mer än ett beroende, 2) förälskelser tenderar att dö ut. Sök en livspartner med långsiktighet i åtanke och låt förälskelsen tjäna som grogrund till ett evigt äktenskap som präglas av frivillig och generös kärlek.