I vissa medier kallas det för svenskkontrakt. I andra kallas det för invandrarkontrakt. Moderaterna vill att invandrare ska skriva under ett kontrakt för att slippa konsekvenser som till exempel uteblivna bidrag. Förslaget skapar dock oenighet, både inom det egna blocket och hos oppositionen.

Moderaternas framtidskonvent samlas nästa helg för att bland annat diskutera integrationspolitiken efter valet 2010. Innan dess ska politiken godkännas av partistämman hösten 2009. Bland de olika förslagen finns ett som handlar om ett kontrakt mellan en nyanländ asylsökande och staten.

Förslaget har orsakat stora reaktioner i alla partier, men moderaternas partisekreterare Per Schlingmann ser, inte oväntat, svenskkontraktet med positiva ögon. -Det är viktigt när människor från olika kulturer samlas i samma land, att vi är väldigt tydliga med vad som gäller i Sverige. Syftet är att vi ser till att överföra viktiga svenska värderingar om jämställdhet och så vidare, säger Schlingmann till Ekot.

Svenskkontraktet är inte helt utformat ännu och det är inte klart vilka som ska tvingas skriva på. Det ska till exempel inte vara något krav att skriva på kontraktet för att få asyl. Dessutom säger Schlingmann att det som kommer från andra EU-länder för att arbeta kan få slippa underteckna kontraktet. Klart är bara att de som invandrar till Sverige ska skriva på ett kontrakt om att de känner till svenska lagar, regler och värderingar. Följer man inte det kan det bli konsekvenser i form av att bidrag ses över.

Svenska Dagbladet skriver dock om en liten oenighet i det borgerliga blocket. Schlingmann säger till SvD att man med kontraktet vill skicka en signal om att det finns saker som vi tycker är väldigt centrala och som alla måste förhålla sig till. -Ska vi bli ett riktigt pluralistiskt samhälle förutsätter det att vi förmår hantera de ifrågasättanden som ibland uppstår när kulturer möts, säger Schlingmann till SvD.

Moderaterna får visserligen visst medhåll från integrationsministern Nyamko Sabuni, men hon håller inte fullt med när det gäller upplägget. Sabuni menar att folkpartiet delar uppfattningen att samhällskunskapen som det som Schlingmann beskriver ska återinföras som en del av introduktionsutbildningen och att det är viktigt för både den enskilde och för samhället i stort.

Det är själva upplägget med att skriva under ett avtal som är mer tveksamt. -Jag ser inte kontraktsskrivandet som något viktigt, även om jag delar uppfattningen att den här typen av regler, lagar och värderingar är viktiga, säger integrationsminister Sabuni till Svd. Reaktionerna på förslaget var minst lika blandade på andra sidan blocket.

TV4 skriver rapporterar att kontraktet, som här kallas invandrarkontrakt, splittrar socialdemokraterna. Riksdagsmannen Luciano Astudillo hoppas på en bred uppslutning om kontrakten. Astudillo säger att han gärna diskuterar förslaget med moderaterna och menar att förslaget är mycket likt det som socialdemokraterna lade 2006 om etableringskontrakt för nyanlända.

Socialdemokraternas talesman i flyktingfrågor håller inte med sin partikamrat och menar att idén om invandrarkontrakt är ogenomtänkt. -Om man vill ha ökad integration och att alla ska ha lika förutsättningar, måste man också ge lika förutsättningar och behandla alla lika, menar Palm.

Vänsterpartiets talesman i flyktingfrågor, Kalle Larsson, går ännu längre och sågar förslaget totalt. Larsson uppmanar moderaterna att se om sitt eget hus först. -När man lyssnar på innehållet i vilka värderingar som är dåliga, till exempel att mannen har en starkare ställning än kvinnan, är det första som Schlingmann bör göra att be Göran Hägglund och andra familjefundamentalister i kd att skriva på kontraktet.

Uppenbarligen är det ett förslag som upprör och berör. Det har orsakat en rad debattörer att vässa pennan ordentligt. Redaktionen var i full färd med en egen ledarkrönika, men det mesta och det bästa har sagts härhärhär och här.