”Vilken korkad jäkel är det som hanterar modereringen på Hujådå som GÅNG PÅ GÅNG släpper in dessa sekteristiska kurder?”

Så löd en kommentar som nyligen inkom. Låt oss förklara vad som gäller för debatten på Hujådå.

1. Debattforumet är öppet för alla, oberoende av etnicitet eller religion. Man är inte utestängd från att kommentera bara för att man är kurd, svensk, inuit eller vad som helst.

2. Detta är inte Sovjetunionen så vi godkänner inte bara sådana kommentarer som vi själva gillar. Vi godkänner alla inlägg som inte bryter mot reglerna, också sådana som är okunniga eller framför åsikter som vi tycker illa om. Detta kallas yttrandefrihet.

3. Vi har klara regler för debatten som finns i slutet av alla artiklar. Där talas om sunt förnuft, god ton och respekt. Att börja sin kommentar med att kalla sin meningsmotståndare för ”smutsig kurd” (det har förekommit) är att bryta mot regeln om god ton. Att generaliserande tala om muslimer som barbarer (det har också förekommit) är kränkande och refuseras.

4. Vi medger att det finns gränsfall. Många kommentarer är giftiga och elaka, men kanske inte kränkande. Eller så är de det. Det är inte alla gånger lätt att dra en klar gräns. Vi har säkert släppt igenom sådant som borde ha refuserats och tvärtom refuserat sådant som kunde ha publicerats. Inte minst kan det ha hänt under den senaste tiden då vi på grund av vad som händer i Syrien har varit överbelastade och inte haft mycket tid att grubbla över Hujådås kommentatorsfält.

Att moderera Hujådå är inte alltid lätt. Situationen i Mellanöstern är alarmerande och känslorna svallar. Vi vädjar till alla som skriver att göra det sakligt och värdigt.