Patriarken Louis Sako har hamnat i blåsväder efter att ha uttalat sig mot ”kristna miliser”. Kyrkans män ska inte leka politiker, kontrar assyriska organisationer.

De flesta assyrier är av åsikten att problemet med de assyriska miliserna i hemlandet är att de kommit igång alldeles för sent och därför inte hunnit få den slagkraft de borde ha. Louis Sako, patriark i den kaldeiska kyrkan, anser däremot att problemet är att de överhuvudtaget existerar.

I en intervju för Vatikanradion den 20 maj kritiserade Sako förekomsten av assyrisk milis på Nineveslätten. Enligt patriarken representerar inte dessa folket utan utnyttjas av olika externa krafter. I stället för att skapa egna miliser borde assyrier – eller kristna, som Sako föredrar att säga – vara lojala mot de erkända myndigheterna och tillsammans med sina muslimska landsmän strida i Iraks armé eller under kurdiska peshmerga. Han uppmanade också USA att stödja Iraks armé och den kurdiska peshmergan istället för att skapa ”sekteristiska miliser”.

Assyriska europeiska konfederationen (ACE), som Assyriska riksförbundet i Sverige ingår i, fördömde Sakos uttalanden. Konfederationen understryker att det finns ett utbrett samförstånd mellan assyriska organisationer i Irak och i diasporan att assyrierna själva aktivt bör delta i befriandet av Nineveslätten och i att garantera säkerhet där efter att området befriats.

Vi anser att Mar Sakos beskrivning av de assyrier som deltar i befriandet och försvaret av Nineve – många av dessa är kaldeiska katoliker – som ”enkla mänskor i desperat behov av en lön” är särskilt osmakligt. NPU är ett legitimt militärt uttryck för assyriernas vilja att kämpa för sitt hemland. Det är inte fråga om en ”sekteristisk milis”, som Mar Sako antyder, och den vill strida tillsammans med andra legitima styrkor och bidra till att ett mångetniskt Irak överlever. NPU har redan framgångsrikt deltagit i strider mot ISIS och kommer att spela en alltmer betydande roll på Nineveslätten.

ACE kritiserade också att Sako som religiös ledare blandar sig i politiska frågor trots att han själv förklarat att religion och politik bör hållas åtskilda.

I en intervju för Assyria TV förklarade Sako sitt kritiserade uttalande om assyriska miliser. Kritiken har dock fortsatt och på sociala medier uttrycker många sitt ogillande över att kyrkoledare lägger sig i folkgruppens politiska frågor.

Louis Sako har en lång historia av att agera politiker snarare än kyrkoledare. Redan som biskop i Kirkuk uttalade han sig många gånger mot bildandet av en separat administration för Nineveslätten med motiveringen att ”det blir ett kristet getto”.

Kritiken mot patriarken har uppmärksammats av tidningarna Christian Today ochChristian Daily som båda citerar uttalandet från ACE.