Att ha regelbundna radioprogram på sitt eget språk är någonting som inte förunnas alla minoriteter. De radioprogram som SR sänder på vårt språk har tillkommit efter en lång rad skrivelser och överklaganden från Assyriska Riksförbundet och producenten själv Gabriel Afram i mitten av 70-talet och början av 80-talet då vi assyrier/syrianer törstade efter att överhuvudtaget höra något på vårt språk i svensk radio.

Många gånger avslog SR Assyriska Riksförbundets ansökan om program på vårt språk med motivering att det rådde förvirring i bl. a benämningen av språket. I verkligheten var argumenten ingenting annat än undanflykter, så efter överklagande till granskningsnämnden beslutades det äntligen att starta program för det assyriska/syrianska folket.

Sändningar av program på vårt språk började den 9 augusti först 1985 med namnet Shlomo i Radio Stockholm. 1993 ändrades namnet till Qolo och även sändningstiderna till två gånger/vecka; torsdagar och fredagar i Riksradio. Sedan många år tillbaka är jag en trogen lyssnare. Tack vare Qolo har min assyriska berikats med många nya ord. Även när det gäller att uppdatera sin information om vad som händer bland vårt folk i olika världsdelar, har Qolo varit en oumbärlig källa. Genom åtskilliga häpnadsväckande avslöjanden har producenten Malfono Gabriel Afram och alla andra medarbetare på Qolo öppnat våra ögon för olika intriger, maktspel och lurendrejerier som förekommer inom vårt folks olika institutioner, bl. a inom kyrkan. Men de har även levererat till oss en hel del glada nyheter och intervjuer med intressanta personer inom politiken, kulturen, musiken, idrotten, religionen och mycket annat. För mig har det därför känts som en stor förlust om jag någon vecka fått hinder och inte kunnat lyssna till Qolo, men sedan ett par år tillbaka är det möjligt att via Internet även lyssna till de program som man har missat.

Sändningarna går mot sitt slut…
Som bekant sänds programmet sedan den 6 september 2007 endast på torsdagar. SR motiverar sitt beslut med att den assyrisk/syrianska gruppen inte längre är i samma behov av program på sitt eget språk. Minskningen av sändningarna i Qolo är en fingervisning om vad som så småningom kommer att hända. Troligen är Qolo på väg att följa efter polska, turkiska och grekiska redaktionerna som har lagts ner på samma sätt; först minskar man programtiderna för att sedan sluta helt med sändningarna.

Vi måste reagera
Jag tycker att alla som vill att vårt språk skall utvecklas, att vi skall ha insyn i vad som försiggår inom vårt folks institutioner i olika världsdelar, att vi skall få intressanta nyheter och lärorika intervjuer från mellanöstern till Australien, kort sagt, alla som bryr sig om utvecklingen av vårt språk och vår kultur måste reagera. Vi alla har ett ansvar att reagera mot minskningen av sändningstiderna oavsett om vi kallar oss för assyrier, syrianer, kaldéer eller någonting annat, ty Qolo är till för hela vårt folk och representerar inte den ena eller den andra falangen. Jag tycker därför att även DU skall ta ditt ansvar och skriva till chefen för SR International (dit Qolo hör till) sseruwagi@sr.se och framföra ditt missnöje över minskningen av sändningarna på vårt språk.

Om vi inte reagerar med kraft så är vi inte långt ifrån att Qolo blir ett blott minne. Frågan är om vi skall acceptera det, vad säger DU?