Föreningarna är inga politiska marionetter och ska inte heller vara rädda för att tillåta diskussioner också i känsliga ämnen. Alternativet är att bara höra åsikter som stämmer överens med våra egna. Det är inskränkt och inte det minsta utvecklande. Inte heller att på hörsägen sätta någon i skamvrån och avfärda honom som folkmordsförnekare och aldrig ge honom möjlighet att gå i svaromål, skriver Assyriska föreningen med anledning av den kritik som framförts mot föreläsningen av biskop Hazail Soumi den 27 februari.

Fehmi Barkarmo har i ett mejlutskick kritiserat Assyriska föreningen i Västra Frölundas beslut att inbjuda biskop Hazail Soumi till en föreläsning hos oss den 27 februari 2011.

Föreläsningens titel var assyrisk identitet inom kyrkan, men vår intention var också att bereda biskopen, som i många kretsar varit både utskälld och hårt ansatt, att få delge sitt perspektiv på en konflikt som varit mellan honom och Seyfo centers företrädare Sabri Atman. Fler än 400 medlemmar fick under 4 timmar mest höra om biskopens arbete för att restaurera gamla böcker och tala om den historierevisionism som länge satts i system mot främst gammal assyrisk litteratur, och hans kamp inom kyrkan för ett erkännande av seyfo.  Hans arbete inom detta område skall inte underskattas. Hans forskning och kunskaper i den gamla litteraturen kastar ljus över vår glömda och förnekade historia. Det ställdes naturligtvis kritiska frågor om folkmordsdebatten, något vi både uppmanade till och välkomnade.

Fehmis brev manifesterar en mycket viktig inställning för den assyriska rörelsen som helhet men som tyvärr inte präglar hela det assyriska folket. Nämligen öppenhet och fri debatt.

Vi är stolta över att tillhöra den del av det assyriska folket som faktiskt anammat de demokratiska traditioner det innebär att ha en fri debatt. Men faktum är att inte ens i den assyriska rörelsen är den fria debatten alltid välkommen.  Speciellt inte i känsliga frågor. Vi vill inte på något sätt peka ut Fehmi, men han råkar vid detta tillfälle var ett tydligt exempel på det.

Det finns flera engagerade personer som Fehmi, som alltid reagerat och agerat i den assyriska rörelsens sak. Vi behöver ännu fler som yttrar sig och delger andra sin åsikt. När man inte blir publicerad i Hujåda mejlas skrivelser till långa listor av mottagare. Därför är det ytterst förvånande att Fehmi Barkarmo förvägrar andra de demokratiska rättigheter han så starkt förfäktar. Det är förhoppningsvis bara av oaktsamhet.

Om vi ändå ska diskutera seyfoförnekelse är det sorgligt nog många som är ivriga att attackera och svartmåla en enskild biskop för påstådd förnekelse men sällan någon som kritiserar den kyrka han tillhör för att aldrig ha tagit officiell ställning eller ens yttrat ordet folkmord. Där finns mycket kvar att göra. Biskop Hazail Soumi har genom en skrivelse, som han redogjorde för under föreläsningen, väckt frågan under senaste synoden utan att någon annan biskop ställt sig bakom hans olika förslag till hur kyrkan ska hedra offren för seyfo.

Vi behöver inte misstänkliggöra varandra av ren reflex. Assyriska föreningen försvarar inte andras uttalanden, inte heller biskopens. Det kan han själv göra om han ges tillfälle. Sabri Atman, har gett otaliga föreläsningar hos oss och mottagit ekonomiska bidrag till centrets verksamhet. Något vi är mycket stolta över och kommer fortsätta stötta.

Den konflikt som uppstått mellan biskop Soumi och Sabri Atman är olycklig på flera plan och grundar sig, enligt vår mening, på missförstånd.

Det reses krav från till exempel Fehmi Barkarmo att föreningar ska bannlysa biskop Soumi, som en konsekvens av uttalanden kring folkmordet. Men det är inte värdigt våra organisationer att döma någon ohörd eller förvägra utrymme till den som vill säga sin mening.

Föreningarna är inga politiska marionetter och ska inte heller vara rädda för att tillåta diskussioner också i känsliga ämnen. Alternativet är att bara höra åsikter som stämmer överens med våra egna. Det är inskränkt och inte det minsta utvecklande. Inte heller att på hörsägen sätta någon i skamvrån och avfärda honom som folkmordsförnekare och aldrig ge honom möjlighet att gå i svaromål.

Biskop Hazail Soumi står öppet och rakryggad för sin assyriska identitet vilket kan vara den verkliga orsaken till varför han så hårt motarbetas av Syrianska/arameiska falangen anförda från främst Sverige. I deras kamp att få inflytandet över kyrkan är biskopen med sin starka assyriska identitet en nagel i ögat.

En fri diskussion motverkar ryktesspridning och ensidiga fördömanden, precis det som biskopen varit utsatt för. Även om anklagelserna om skulle vara sanna bör vi tillåta varandra att ge förklaringar och ges chansen att ta tillbaka eller rätta till det som feltolkats eller missuppfattats. Offentliga hängningar är inget att eftersträva.

Vi uppmanar alla assyriska organisationer som reagerat på den konflikt som varit och på de uttalanden som gjorts om folkmordet att bjuda in biskopen för att själva bilda sig en uppfattning grundad på det man själv ser och hör. Inte minst kommer många att höra mycket intressant information om ett rikt litteraturarv efterlämnat av våra förfäder.


Josef Garis
Ordförande för Assyriska Distriktet i Göteborg

Aslan Akbas
Ordförande för Assyriska föreningen i Göteborg