Den årliga minnesdagen av Martyrernas dag hölls på flertalet platser världen över. Sabri Atman befann sig i Sydney, Australien för att uppmärksamma minnet av Seyfo tillsammans med lokala assyriska föreningar. Hundratals människor samlades i en protest mot folkmordet på assyrier av Ottomanska riket år 1915.

Forskaren och tillika ordföranden för Seyfo Center, Sabri Atman, hade tidigare samma år varit i Sydney och Melbourne för att hålla flertalet seminarier. Efter en uppmaning från Atman organiserades en manifestation av Babylon Cultural Association och Assyrian Universal Alliance.

Manifestationen var ett led i det internationella arbetet att få Turkiet att erkänna folkmordet på Assyrier 1915 och få landet att be om ursäkt för de grymheter assyrier utsattes för. Mer än två tredjedelar av det assyriska folket dödades av Turkiet med hjälp av kurdiska klaner. Tillsammans med armenier och greker utsattes assyrier för ett folkmord genom deportationer, tortyr, svält och systematiskt utförda mord på hela byar i de kristna områdena av sydöstra Turkiet.

I sitt tal under manifestationen lovade Atman att martyrernas själar skall få ro och att den assyriska nationen inte skall glömma dem och göra allt för att Turkiet ska erkänna sitt brott mot mänskligheten. Det enda ”brott” assyrierna begått var att vara kristna.

Även sekreteraren från organisationen Assyrian Universal Alliance, Hermiz Shahen, höll ett tal om offren från 1915 och 1933. Shahen ville påminna om att folkmordet 1933 i Irak var en reaktion på de assyriska kraven på lika rättigheter som andra irakiska folkgrupper.

Manifestationen hölls hundra kilometer utanför Sydney, där hundratals unga och äldre, människor samlades. Även infödda australiensare och turister blev intresserade av folksamlingen och frågade intresserat om folkmordet. Således fick även utomstående information om folkmordet.

Med slagord, stolthet och dignitet släpptes hundratals svarta och röda ballonger ut i himlen som avslutning på manifestationen.

[Fotnot: Martyrernas dag hålls 7 augusti varje år till minne främst för de assyrier som föll offer för Simele-massakern i Irak 1933, men man minns även folkmordet Seyfo 1915, där cirka en halv miljon assyrier mördades i nuvarande sydöstra Turkiet.]