Sanharib Shemoun, 27, är mannen som ska leda assyrisk ungdomsrörelse under de kommande två åren. Det beslutet togs enhälligt av Assyriska ungdomsförbundets årsmöte som hölls i lördags. ”Vi ska jobba på att få tillbaka AUF-gemenskapen som jag växt upp med”, meddelar Shemoun i ett första uttalande.

Sällan har vinden vänt så hastigt som den gjorde i lördags. Inför årsmötet, som för i år hölls i Assyriska Kulturföreningen i Botkyrkas lokaler. Det fanns gott om spänning i luften. Anledningen var de uteslutningar som Assyriska Ungdomsförbundet – AUF – beslutat om och huruvida de skulle verkställas eller inte.

Men när väl mötet kom igång hävdes båda besluten och överenskommelser träffades om en kompromiss där berörda parter skall träffas och målet skall vara att förbättra relationerna. Efter detta genomsyrades årsmötet av en uppsluppen stämning och god harmoni. Alla kände sig på något sätt som om de vunnit något. Ingen hade förlorat.

Efter årsmötet höll nye ordföranden, lärarstuderande Sanharib Shemoun, ett kort tacktal. Shemoun tackade för förtroendet och betonade vikten av att få tillbaka den starka gemenskapen inom förbundet.

– Stämningen har inte varit den bästa sedan årsmötet i Linköping för fyra år sedan. Det är inget att hymla om. Nu gäller det att stärka banden och försöka få tillbaka den AUF-gemenskapen jag växt upp med, sade Shemoun.

Sanharib Shemoun meddelade också att första steget blir dialogmötet mellan AUF, föreningarna i Södertälje och Jönköping samt ARS som skall hållas senast 31 maj.

– Sedan är det självklart viktigt att också utveckla förbundet både organisatoriskt och strukturellt, avslutade Shemoun.

Styrelsen inför mandatperioden 2009-2011:

Sanharib Shemoun, ordförande
Tibella Barkarmo, vice ordförande

Mano Barmano, ledamot
Shadi Keryakos, ledamot
Helene Gülenay, ledamot
Gabriella Baghdo, ledamot
Ninos Gawrieh, ledamot

Ninor Garis, suppleant
Ramael Odisho, suppleant

Ninib Staifo, ordinarie revisor
Ninos Poli, ordinarie revisor

Maja Touma, revisor-suppleant
Ninos Kurt, revisor-suppleant