Varför står vi inte upp för vårt land och kallar det Assyrien? Och innebär det inte att vi avsäger oss vår rätt genom att använda främmande folkgruppers namn på Assyrien, undrar insändarskribenten Eyub Bar Yelda.

När politiska företrädare och andra vanliga individer med assyriskt ursprung benämner våra historiska landområden ”Kurdistan- Kurdernas land” gör de inget annat än att avsäga sig rätten till sitt land, arv och historia. Det innebär att även kommande generationer försätts i en omöjlig sits.

När kurder hör oss använda deras benämning om vårt eget land, får de säkerligen mer mod att förtrycka oss ytterligare, dit hör även den fördrivning av vårt folk som just nu sker i Nouhadra-regionen. För en ockupantmakt finns inget härligare att höra än att vi som drabbas offentliggör deras illdåd genom att bekräfta deras benämning officiellt. I denna oförlåtliga gärning bär våra TV-kanaler en stor skuld. Vem tvingar exempelvis Suroyo-TV att upprepa den katastrofala benämningen tiotals gånger bara under en 15-minuters nyhetssändning?

Ingen bland vårt egna folk eller utomstående har rätt att opponera sig emot att kurderna omnämner Zagrosbergen, Kermanshah, Mahabad och den gamla huvudstaden Ekbatana för sina städer.
Detta är deras historiska område!

Det assyrisktdominerande området i nordvästra Irak omnämns som Nineveslätten istället för Assyrien, varför kan då inte kurdernas regering omnämnas som Arbil-regeringen istället för Kurdistan?

Hur länge ska vi vara tysta med öppna ögon? Det får vara nog, skäms! Ni är trots allt ättlingar till Assur och Babel!

Mar Benyamin Shimun,  Agha Petros Eliya, Naum Faiq, Freydun Aturaya, Ferid Nazha och alla våra andra martyrer gråter i sina gravar!

Eyub Bar Yalda (från byn Hassana)