Efter misshandeln i samband med Laljo Cup i Södertälje har Assyriska Ungdomsförbundet, AUF, beslutat att utesluta Assyriska föreingen i Södertälje från all verksamhet som anordnas av AUF under 2009. Beslutet har nu fått stöd av Assyriska riksförbundet och fjorton föreningar.

Uttalande med anledning av AUF’s beslut kring Laljo Cup 13-14 februari

I samband med Laljo Cup i Södertälje 13-14 februari misshandlades assyriska ungdomar på ett sådant som hitintills varit helt främmande inom vår rörelse. Reaktionerna har därför varit mycket starka runt om i landet. Händelserna är fortfarande ett viktigt samtalsämne, inte minst beroende på att det grova våld som förekom kunde haft en ännu allvarligare utgång.

Misshandeln har fått föreningarna i Jönköping att tillskriva AUF om att omedelbart agera i frågan, ej enbart rättsligt, utan också inom ramen för AUF’s mandat. Således fattade styrelsen för AUF beslut i fråga. Mer information om beslutet finns finns här.

Undertecknade föreningar och förbund vill med detta uttrycka sitt stöd för det beslut som AUF fattat om att bland annat utesluta Assyriska föreningen i Södertälje från all AUF:s verksamhet under 2009. Föreningen anmodas att starta upp ett arbete för att arbeta med ungdomars attityd etcetera. I detta arbete kommer AUF vara föreningen behjälpligt.

Föreningarna/organisationerna nedan anser att AUF:s beslut är välavvägt och rimligt. Vi menar att vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och det finns därför ingen anledning att nonchalera en så allvarlig incident. Därför uppmanar vi styrelsen i Södertäljeföreningen att vara aktiva i denna process för att föreningen snarast möjligt skall kunna inta den viktiga roll som vi anser att föreningen har inom den assyriska rörelsen.

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping
Assyriska Babylonföreningen i Jönköping
Assyriska Kulturföreningen i Norrköping
Assyriska föreningen i V.Frölunda (Göteborg)
Assyriska Hamorabi föreningen (Göteborg)
Ashtarföreningen i Angered (Göteborg)
Ashur-Banipal föreningen i Göteborg
Assyriska föreningen i Bergsjön (Göteborg)
Assyriska Bollklubben i Göteborg
Assyriska Föreningen i Järfälla
Assyriska Studenter Stockholm
Assyriska Föreningen i Stockholm (Spånga/Tensta)
Assyriska Dolabani Kulturförening Upplands Väsby
Assyriska Turabdin Föreningen i Mjölby