Succéfestivalen Hubo Telge återvänder till Södertälje med kärlek och gemenskap. Med oss i redaktionen har vi en av initiativtagarna för att få mer inblick i årets planering.

Förra året, 2023, anordnades den första upplagan av Hubo Telge, en stor assyrisk kulturfestival i Södertälje på Bårsta IP. Med aktiviteter som hoppborgar, musik, konstutställningar, och uppträdanden av stora assyriska artister, lockade festivalen över 10 000 besökare och blev en enorm succé. Tack vare det ideella arbetet av initiativtagarna, beslutades det att festivalen skulle återkomma även i år.

I år, 2024, anordnas Hubo Telge-festivalen den 15-16 juni, med samma rika utbud av livemusik, utställningar och mat. För att få en djupare inblick i festivalens planering och genomförande, har vi på Huyada fått möjlighet att intervjua Sargon Kerimo, en av initiativtagarna bakom evenemanget.

 

Vad var det som inspirerade er att starta Hubo Telge-festivalen förra året, och vad har varit den största drivkraften bakom att fortsätta med den i år?
Syftet med Hubo Telge-festivalen finns i namnet – “Kärlek för folket och staden”. Vi vill att våra barn ska få uppleva det vi upplevde när vi var yngre. Allt ifrån kärlek, kultur, traditioner, gemenskap, dans, musik och glädje som sprids. Förra året var första gången och våra förväntningar var inte så höga, men genomslaget överträffade våra förväntningar. Den positiva responsen vi fick från de allra yngsta barnen till de äldsta pensionärerna gav oss viljan att återuppliva gemenskapen och glädjen igen.

 

Vilka är några av de mest minnesvärda ögonblicken från förra årets festival, och hur har ni byggt vidare på dem inför årets evenemang?
När den mäktiga invigningen inleddes så var det få som inte berördes. Den medförde känslan av stolthet och lycka. Varje aktivitet var unik och uppskattades väldigt mycket.

 

Vilka förändringar eller förbättringar har ni gjort baserat på feedback från förra årets deltagare?
Det som vi byggt vidare på från förra året är ett större lekland, fler kulturinslag, fler funktionärer och större utbud riktat till våra ungdomar. Maten kommer att organiseras bättre, och fler kiosker kommer att ställas ut. Vi kommer att dela på turneringen och scenprogrammet. En souvenirshop med spännande Assyriska FF souvenirer som fyller 50 år kommer att finnas med. Den största förändringen är att vi ska ha shahro på plats utomhus efter 19.00 på lördag

 

Hur har ni arbetat med att välja ut artister och talare för årets festival, och vad tror du att de kommer att bidra med till evenemanget?
Vi väljer artister utifrån deras popularitet och deras engagemang för den assyriska saken och musiken. I år, med festivalen som sammanfaller med bröllopssäsongen, har det varit en del utmaningar att boka artister. Trots detta har vi lyckats få hit flera av de främsta artisterna. Vi har prioriterat de som aktivt deltar vid andra assyriska evenemang och är engagerade i festliga sammanhang. Vi är måna om att ge scenen och möjligheten till de artister som bidrar till det ideella föreningslivet, vilket är ryggraden i vår verksamhet.

 

Sångaren Aziz Saliba tillsammans med Josef Cacan under förra årets Hubo Telge festival

 

Vilka utmaningar har ni mött under planeringen och genomförandet av årets festival, och hur har ni hanterat dem?
Vår största utmaning är ekonomin. Då detta är ett ideellt arbete så jobbar vi intensivt med intäktskällor bland annat genom sponsringar från olika företag och organisationer.

 

Hur ser ni på festivalens roll i att främja och bevara assyrisk kultur och historia, både för den assyriska diasporan och för det bredare samhället?
Det är det som är den största drivkraften. Det är det som är vårt syfte med festivalen. Det är även ett stort öppet forum för olika konstformer och kultur.

 

Kan du dela med dig av några höjdpunkter eller överraskningar som besökarna kan se fram emot under årets festival?
Vi har utökat de moment som var mest populära som bredare scenprogram, större lekland, många marknadstält med flertal inslag av konst, historia och kultur, bra mat och tilltugg och så kommer vi ha Shahro på plats.

 

Hur har ni samarbetat med lokala företag, organisationer och myndigheter för att göra årets festival möjlig och framgångsrik?
Vi har en god kommunikation med myndigheter och organisationer och främjar närvaron av dessa på plats. Vi har uppmuntrat de lokala samarbetena och de kommer att finnas på plats för att medverka på olika sätt.

 

Vad hoppas ni att besökarna tar med sig från årets Hubo Telge-festival, och vilka långsiktiga mål har ni för evenemanget?
Våra förhoppningar är att vi har skapat en årlig och återkommande tradition som bidrar till en helg full av kärlek, kultur och spännande möten.

Kan du dela med dig av varför ni anser att det är så viktigt att investera så mycket tid och energi i planering och genomförande av Hubo Telge-festivalen, och vilka positiva effekter har ni sett från ert arbete hittills?
Vi vill förmedla vår Assyriska kultur och tradition vidare till våra barn. Vi vill att de ska uppleva det vi upplevt och lärt oss. Vi vill att de ska ta med sig och föra vidare vår flera tusenåriga kultur med stolthet.

 

Utställningar under årets Hubo Telge-festival:

 • Föreningens ungdomssektion arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar tex ansiktsmålning, skapande av egna armband, rithörna, lotterihjul osv.
 • LFI-Läslandet kommer till Hubo Telge festivalen. – Högläsning med interaktiv teater kl 13 & 15. Sommarskuggan spelas lördag och Bulqash söndag. I föreningstältet finns: Pyssel för barn: – Världens kortaste teaterutbildning – skapa egen pin – rita och måla.
  För ungdomar: – Black out poetry med poeten Nicole Charro – Bygg ditt Södertälje med Södertäljeprofilen Gabriella Malki – Häng och Snackish-hörna
 • Bokmässa med assyriska författare som ställer ut sina böcker och har samtal med besökare.
 • Catia travel – researrangör som visar upp sitt sortiment med gruppresor för assyrier.
 • Dr Meleks arvsfond ställer ut och ger information om fondens verksamhet och stipendier.
 • Södertälje kulturskola ger möjlighet att prova olika instrument samt information om sin verksamhet och utbud av kurser.
 • Assyrier utan gränser deltar och ger information om sin verksamhet.
 • Bet Kanu ställer ut böcker och annat material till försäljning.
 • Strokeföreningen kommer att finnas på plats för att ge information.
 • Assyrian Riders kommer att delta
 • Det kommer att finnas försäljning av assyriska folkdräkter.
 • Assyriska FF kommer ha försäljning av souvenirer.
 • Ljusföretag med försäljning av ljus med assyriska motiv.
 • Tyngdlyftning med Nina Baresso – prova på!
 • ABF
 • Södertäljes bokbuss kommer vara på plats.
 • Brandkåren kommer närvara med en brandbil för barn att utforska.