Sverige och resten av världen går mot svårare tider. Ray Younan skriver under signaturen ”Ishtar Street Journal” att finansministern och riksbankschefen har vidtagit rätt åtgärder för att få ekonomin på rätt köl. Enligt Younan skall räddningen finnas i den amerikanska och i den tyska modellen, om inte dessa länder tyvärr redan befann sig i en än värre ekonomisk situation.

För många företag, i alla möjliga branscher, börjar  finanskrisens effekt kännas allt mer. Inte minst hos oss assyrier, där många är egna företagare. Frågan som många undrar över är hur djup och hur länge denna lågkonjunktur kommer att vara? Den frågan har förstås många olika svar, men vem vågar man tro på?

Den partiska journalistiken har fått många på knä med dess överoptimism och bergsäkra förtroende för finansmännen. Som med sina multimiljardfonder manipulerar sparare till vansinniga beslut. Genom väldiga rubriker i tidningar som löper ”börsen är undervärderad” eller ”aktier en kanonaffär” under fel omständigheter. Så media är uteslutet om man vill basera beslut på fakta.

Det råder inget tvivel om att den svenska ekonomin befinner sig i dagsläget i en recession, det vill säga en negativ ekonomisk utveckling. Förädlingsapparaten Sverige AB med dess handelsbalans har börjat svikta. Analysunderlagen som många inom den finansiella sektorn använder sig av är framtagna av konjunkturinstitutet. Detta görs för att ge en prognos om konjunkturläget. Med andra ord är det en koll på den ekonomiska utvecklingen i landet.

Och prognosen är tyvärr nattsvart. I spetsen för att tackla problemen finns finansministern Anders Borg och Riksbankschefen Stefan Ingves. Dessa två herrar är i fel tid och plats med sin tillskottmultiplikator. Jag baserar mina argument på följande:

Anders Borg med sitt stimulanspaket försöker att stoppa konkurser och varsel, som bör inträffa på ineffektiva marknader, istället för att skapa nya jobb. Samtidigt ställer han sig bakom ruinerade banker genom statligt stöd. Konsekvensen av detta kommer att ge bankerna möjlighet att hitta lönsammare kapitalplacerings-alternativ och där med skapa ny våg av oro.

Därtill kommer förtroendet för banker att sjunka som en sten i vattnet om en enda statlig krona förs in i en bank, eftersom det skulle vara en signal för bankrutt. Därför har vi sett banker som utför nyemission som en räddningsåtgärd istället för det statliga stödet, för att öka likviditeten och försöker därmed att hålla upp värdet på sina aktier och hålla ut genom krisen.

Stefan Ingves som med sin expansiva penningpolitik, låga räntor och depricering av kronan gentemot andra valutor, försöker att stimulera ekonomin på ett annat sätt. Ingves försöker göra det genom att få oss konsumera och skuldsätta oss ännu mer, samt att öka exporten genom en svagare krona.

Detta görs alltså när det inte råder någon efterfrågan på svenska varor och tjänster. I det långa perspektivet är dessa åtgärder verkningslösa. Detta beror mest på att Sverige är en liten öppenekonomi där exporten samt efterfrågan på svenska varor och tjänster är vital för ekonomin.

Räddningen för Sverige är den amerikanska och den tyska ekonomin. Men dessa två gigantiska ekonomisystem befinner sig i fritt fall. USA som borde ha lämnat in sin konkursansökan redan år 2007, försöker nu att skuldsätta sina industrier och banker med statliga pengar och därmed reducera värdet på dessa med astronomiska siffror.

Tyskland som befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget kommer att dra med sig ett fåtal europiska länder i ett hål som verka sakna botten. Dessa två ekonomier kommer att avgöra Sveriges framtid, och allt tyder på sämre tider. En recession på minst sexton månader är ett faktum. Därtill kommer möjligen en depression, om världen bestämmer sig att ta smällen istället för att lämna över problemet till framtida generationer.

Vinnarna ur denna kris är utan tvekan de direktörer som fortsätter att kvittera ut löner och bonusar i multimiljonbelopp oavsett om boksluten visar vinst eller förlust. Bonusen återinvesteras genom köp av värdepapper till ett rövarpris under en avmattning. Sedan är rotationen igång igen.