Världssamfundet sviker assyrier och andra utsatta folkgrupper samtidigt som Sverige har tappat sin ställning som en röst för de svaga, skriver insändarskribenten.

Som många känner till så invandrade de första assyrierna in till vårt avlånga land i början på 60-talet och sedan dess har assyrierna vandrat och tagit sig till Sverige på grund av massförföljelser, folkmord, hot och ockupation av grannfolken i deras egna hemländer. Ibland ställer man sig frågan, varför just Sverige? Och när man väl ställer den frågan till den generationen som flyttade hit, får vi endast ett svar; ¨ det är ett kristet land, här kände vi att vi kunde få skydd och ro ¨. I detta land vars fana är ett gult kors i en blå himmel, under den fanan kan vi utöva vår kristna tro och värna om vårt bibliska språk, så tänkte kanske dem första assyrierna som flyttade hit. Men en sak hade dem tagit för givet, det var att dem inte kom tomhänta, assyrierna förde med sig kunskap, högutbildade läkare, ingenjörer, ekonomer och företagare och inte minst en rik kultur in till vårt Sverige. Med det i bagaget kunde assyrierna/syrianerna vara med och bygga upp det Sverige vi lever i idag. Något som Sverige och våra politiker glömt. 

Assyrierna har ända sedan deras ankomst till vårt land kämpat och jobbat flitigt för Sverige och det svenska samhället och den svenska välfärden, med en existens på knappa 50 år i landet kan jag konstatera att assyrierna är den mest organiserade invandrargruppen. Med många företagare, föreningar, riksorganisationer och andra sorts verksamheter över hela Sverige, har vi lyckats integrera assyrierna i det svenska samhället.    

Idag upplever assyrierna i deras hemländer (Irak, Syrien & Turkiet) nya skräckscener där olika grupper motarbetar en assyrisk existens i mellanöstern och speciellt i assyriernas kärnområden där de har existerat i över sjutusen långa år. Efter Saddam Hussiens fall 2003 började massförföljelserna på dem kristna assyrierna och idag har den nått sin höjdpunkt, då olika terroristgrupper plundrar kyrkor och assyrisk egendom samtidigt som en etnisk rensning pågår i storstäder som Mosul, Baghdad, Kirkuk och i andra delar av Irak. Idag tar vi det för givet och anklagar dem olika fundamentalistiska islamistiska grupperna för attentaten, när vi i själva verket vet att det finns andra krafter bakom det stora projektet som bygger på att tömma Ninevehslätten på assyrierna, där en assyrisk autonomi och självstyre skulle kunna uträttas. Det som assyrierna fick uppleva under det osmanska riket 1914 får dem uppleva igen i modern tid. 

Hur ställer sig Sverige bakom assyriernas situation och kamp om överlevnad? Hur ställer sig Sverige bakom den invandrargruppen som gynnat landet mest av alla invandrargrupper i svensk modern historia? Idag ser vi hur svenska politiker vänder ryggen mot assyrierna, där man självmant väljer att publicera enstaka artkilar då och då och som inte baseras på fakta därefter publicerar dem och står bakom grupper som egentligen bekämpar assyrisk existens i landet. 

Det som svenska politiker behöver är en rak politik, där man står fast vid en punkt, vilket ingen svensk politiker gjort gentemot assyrierna, kanske vill dem framstå som ¨ neutrala ¨ för att locka till sig röster från alla håll inför valet i höst?! Svenska politiker och hela det internationella samfundet talar högt och med stolthet om människans värde och olika förtryckta folkgruppers rättigheter i sina hemländer. Något som dem inte levt upp till eller överhuvudtaget kämpat för, vad gjorde det internationella samfundet under det pågående folkmordet i Rwanda 1994? Jo, dra tillbaka sina trupper! Vad har det internationella samfundet gjort för tibetanernas rättigheter i Tibet? Listan kan blir hur lång som helst, det kanske ändå räcker med dessa två exempel, med det vill jag komma fram till att vi har förlorat vår tillit på det internationella samfundet. Två organisationer som FN & EU som ständigt springer stormakters intressen är inget vi tror på idag, idag vet vi att makten och balansen i världen ligger hos stormakter som kontrollerar världsekonomin. 

Men vi har alltid sett upp till den svenska politiken och värdegrunden den står för, vilket har gjort svenska-assyrier väldigt trygga i den svenska politiken. Därför är svenska politiker skyldiga att stå upp för assyrierna och lyfta upp den assyriska frågan på riksdagsnivå och på internationell nivå och inte bara i socialamedier. Sverige, stå upp för assyrierna! 

William Michael