Isak Betsimon och Robert Hanna tackar i denna insändare alla svenskassyrier som valde att lägga sin röst på de under EU-valet samtidigt som de efterlyser större valdeltagande.

Vi som svenskassyriska politiker vill tacka alla svenskassyrier för att ni gav oss ert stöd eller röst under våra personvalskampanjer till Europaparlamentet. Vi vill också särskilt tacka alla personer, föreningar och samfund för att ni har givit oss möjligheten att presentera oss och politiken vi vill driva.


Inför valet hade vi höga mål med små förutsättningar för att lyckats. En stor och viktig målgrupp är just svenskassyrierna eftersom vi som politiker med assyrisk bakgrund vill driva en EU-politik som skulle stärka vårt folks rättigheter i hemlandet Assyrien. Förhoppningen från vår sida var att svenskassyrierna skulle samlas och stötta våra kandidaturer. Resultatet visade tyvärr att den svenskassyriska rörelsen behöver stärkas för att lyfta svenskassyriska kandidater i framtiden.

Varför blev utfallet inte som man borde förvänta sig? Särskilt när assyrierna befinner sig i en så akut situation att folkets existens i hemlandet är hotad? Vari ligger felet? Har vi haft en svag valkampanj? Är assyrierna mer partilojala av tradition? Ska all valarbete falla på oss eller kan vi kräva mer av de assyriska institutionerna? Har vi överskattat den politiska aktivismen för vårt hemland bland assyrierna i Sverige? Vi är övertygade om att det är en kombination av allt ovan och mycket mer. Som läget ser ut idag kan man inte räkna med att svenskassyrier röstar på andra svenskassyriska politiker eller ens svenska partier som är assyriervänliga.

Den främsta anledningen som vi har sett under våra valkampanjer är ändå den politiska apatismen bland vårt folk. Det kan leda till en farlig utveckling för vårt folks existens. Den största chansen för att vi som folk ska överleva och utveckla vår kultur, språk och nation är om vi vaknar ur vår politiska dvala och börja inse att det går att göra förändringar och att varje röst räknas. Vi vill därför uppmana varje assyrier, förening, samfund och övrig organisation att börja självrannsaka sig och ställa frågan om vi verkligen vill förbättra situationen för vårt folk och ta chansen när den väl kommer.

Många svenskassyrier har förstått de stora utmaningar vi står inför. Vi vill därför tacka varenda en som kryssade för en av oss. Det ger oss energi att fortsätta arbeta för vårt folk. Fler chanser kommer framöver och det gäller att anta utmaningen. Vi måste tillsammans bli bättre på att mobilisera valarbetet och se till att vi får in starka svenskassyriska röster i EU-parlamentet. Vi kommer att fortsätta kampanja under höstens val. Vi ser fram emot att träffas igen och hoppas att vi tillsammans hjälps åt att få in svenskassyriska politiker på viktiga poster.    

Isak Betsimon (MP) kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka, Robert Hanna (FP) riksdagskandidat i Göteborgs kommun