Här är tre saker du kan göra för att hedra minnet av offren för det assyriska folkmordet 1915.

Det är den 24 april och den dag på året då vi uppmärksammar folkmordet Seyfo på assyrierna år 1915. Världen är i karantän och corona-pandemin har ändrat vardagen för miljarder människor. Den 24 april brukar assyrier i Sverige och runtom i världen anordna manifestationer, utställningar och föreläsningar. I år kan vi inte anordna sådana aktiviteter men det finns enkla och viktiga saker var och en av oss kan göra för att hålla minnet levande. 

Tala 
Din röst är makt. Använd den. Tala med familj, släktingar, kollegor om folkmordet. Tala med dina tonåringa barn även om det kan kännas konstigt och svårt. Seyfo är en del även av deras arv och en stor anledning till varför de föddes i Sverige och inte i Assyrien. Tala!

Skriv
Det har sagts att den assyriska kulturen är muntlig men vi lever i en värld som hellre minns det skrivna ordet. Skriv om vad du känner, skriv om en släkting vars öde berör dig, skriv om dina förfäders hembygd som blev etniskt rensad. Skriv en mening, två eller en hel bok. Skriv för din egen skull, skriv för andras skull, skriv för de efterkommandes skull. Varje ord som skrivs om Seyfo är en handling av trots emot förnekandet, ett trots emot glömskan, ett trots emot folkmordets fullbordande. Förövarna kan bara sägas ha lyckats fullständigt med sitt verk den dagen vi glömmer. Skriv!

Dela
Du når inte hela världen via din facebook-sida eller ditt twitterkonto men din tweet eller facebook-inlägg är som en liten droppe och många droppar små skapar en bäck. Dela en bild, uppmärksamma ett inlägg och bidra med din droppe till bäcken. Dela!