Kan det vara så att många tyskar egentligen är ättlingar till forntida assyrier? Följ med Andrias Isik in i historien där han guidar oss in i en konspirationsteoretikers värld.

Trier, Tysklands äldsta stad, är belägen i sydvästra Tyskland vid Mosell dalen och är bland annat födelseorten för grundaren av Marxismen, Karl Heinrich Marx. Staden omges av sina antika byggnader och utstrålar en närmast forntida levnadskänsla.

Det finns berömda publiceringar om legender, krig och andra historiska händelser om staden som är utgivna i åtta volymer och är kallade Gesta Treverorum. Där uppges det att en viss prins vid namn Tribeta grundade staden långt innan romarna kom till området och omdöpte det till Augusta Treverorum.

Under denna tid styrdes Assyrien av en viss kung vid namn Nimrod (Ninus) som var gift med drottningen Semiramis. När kungen dog övertog drottning Semiramis den styrande rollen över Assyrien.

Kungen hade innan sitt giftermål med Semiramis fått ett barn med en annan kvinna och drottning Semiramis var inte vidare förtjust i denna lilla pojke. När Semiramis styrde över Assyrien lät hon genast efter kungens död förvisa denna prins utanför riket varpå han tog sin tillflykt norrut mot Europa. Denne prins hette Tribeta och blev mannen som grundande staden Trier i Tyskland.

Detta, menar många tyska historiker och konspirationsteoretiker, påvisar en delvis assyrisk etnicitet hos tyskar. De grundar detta påstående på just Trier och Tysklands historia.

Man brukar prata om Anglo-Israelism eller Brittisk Israelism där man anser att Västeuropa är ättlingar till de ”tio förlorade stammar” från Israel och att den kungliga brittiska familjen är ättlingar till Kung David.

Kristna brittiska fundamentalister brukar prata om Tyskland (Germany) som det moderna Assyrien. I bibeln framställs Assyrien som en av Israels största fiender. Därefter drar man paralleller till det andra världskrigets brutalitet och tyskarnas behandling av judar. Detta jämförs alltså med assyriernas behandling av judarna då de tillfångatog de ”tio förlorade stammarna” från just Israel. Andra liknelser som görs är den stora militära styrkan båda dessa nationer har haft.

Dessa påståenden är förstås bara svaga tolkningar av historien. De är inget annat än så kallade konspirationsteorier. Att tyskar delvis är ättlingar till assyrier är nog en överdrift. Men att assyrier, och många andra folkslag som flytt till Europa och Tyskland för tusentals år sedan, har beblandats med germaner är inte osannolikt.

Konspirationsteorier är inget annat än just teorier.