En följetång håller på att veckla ut sig i tidningen Hürriyet, Turkiets motsvarighet till Aftonbladet. Planerna på en svensk undersökningsdelegation rörande funna människoskelett i Turkiet har skapat uppmärksamhet och misstänksamhet.

När några bybor fann en grottliknande håla med människoskelett i sydöstra Turkiet startade många spekulationer om skelettens ursprung. Prof. David Gaunt från Södertörns högskola tror att skeletten tillhör assyrier och armenier som mördades under folkmorden i början av 1900-talet. Gaunt har forskat flera år kring folkmordet på assyrierna från ett mikro perspektiv och försökt kartlägga samtliga enskilda massakrer som ägde rum inom ramen för folkmordet.

Efter att ha förseglat området och förbjudit all insyn förklarade företrädare för det statligt finansierade Turkiska historiska sällskapet (TTK) att de funna skeletten härrör från den gamla romartiden. För att pröva sanningshalten i TTK’s uttalande har bland annat Prof. David Gaunt tagit initiativet till en undersökningskommission från Sverige. Tanken är att undersökningskommissionen ska undersöka kvarlevorna på plats tillsammans med folk från TTK. Frågan togs även upp i Riksdagen av vänsterpartiets Hans Linde, där även han efterfrågade en undersökningskommission

Ordföranden för det Turksiska historiesällskapet, Prof. Yusuf Halacoglu, gick tidigt ut i turkisk media och utmanade en svensk delegation att undersöka kvarlevorna när han fått höra om debatten i Sveriges riksdag. Han har nyligen på nytt uttalat sig i media om Prof. Gaunts planer i tidningen Hürriyet. Bland annat föreslår Prof. Halacoglu att David Gaunt måste be om ursäkt offentligt om det visar sig att han har fel om skelettens ursprung. Prof. Gaunt svarar i sin tur turken Halacoglu med att skriva: ”Jag förstår inte nödvändigheten av ditt underliga förslag som verkar mer passande för filmernas Samurai krigare än realistiska forskare”.

För att läsa Prof. Gaunts svar klickar du här

För att läsa Hürriyet texten klickar du här