Assyriska martyrernas dag samlade ett hundratal i Linköping

Assyrier från olika delar av Östergötland hade samlats under söndagen för att hedra minnet av assyriska martyrer. Den officiella dagen hålls den sjunde augusti varje år.

Mesopotamien Kulturcenter hade anordnat ett varierat program med tal, sång med uppträdande och musik. Föreningens ungdomsgrupp ställde upp med låten Semoqo av artisten Addo Rhawi och teater.

Filantropen och debattören Gabriel Oussi lyfte i sitt tal fram vikten av att ifrågasätta vissa narrativ och lyfte fram exemplet med den etablerade åsikten att kyrkan har räddat det assyriska folket undan upplösning, som han menade inte stämmer.

Assyriska riksförbundet och Orhai-föreningen i Linköping vad medarrangörer till programmet som sändes live av Assyria-TV.