Texter av unga som skriver poesi på assyriska efterlyses till en antologi. De bästa bidragen premieras.

Alla unga som har dikter på assyriska i skrivbordslådan eller på idéstadiet har nu en möjlighet. Förlaget Endehuanna Publishing, baserat i Cambridge, efterlyser bidrag till en antologi med dikter på assyriska. Antologin, som ska ha namnet ”Embers of Fire”, kommer att utges den 7 augusti, de assyriska martyrernas dag. Dikterna ska därför handla om assyriska offer för folkmord, terror och förföljelse.

Reglerna för deltagande är att dikterna ska vara skrivna på assyriska, antingen den östliga eller den västliga dialekten, och att de inte ska ha publicerats tidigare. Alla som vill delta i antologin ombeds skicka in en eller max två dikter senast den 30 juni.

Endehuanna Publishing informerar samtidigt om att man har instiftat tre pris som ska tilldelas unga assyriska poeter. I år kommer prisen att ges till författarna till de tre bästa bidragen till antologin, som alla kommer att premieras med 500 dollar var. De tre prisen har fått namn efter tre assyriska poeter: Katie Isho, Ninos Aho och Younan Hozaya.

Förlaget hoppas på många bidrag. ”Dagens poeter var gårdagens unga och dagens unga är morgondagens poeter.”

Mer information och praktiska direktiv finns här.