Den amerikanska administrationen har förnyat sitt löfte om stöd till Iraks assyrier och yazidier

Trumpadministrationen har kommit med nya löften om direkt stöd till assyrier och yazidier i Irak. De nya beskeden kommer efter att väldigt lite av tidigare utlovat stöd har nått de i behov.

Det förnyade löftet om stöd kom under en konferens i Washington 24-26 juli av amerikanska utrikesdepartementet under titeln ”Ministerial to advance religious freedom”. Där meddelade vice presidenten Mike Pence att USA lanserar nu ett nytt initiativ som har döpts till ”Genocide recovery and persecution response program”, och som kommer att ledas av utrikesdepartementet och biståndsorganet USAID.

Enligt Pence kommer pengarna till programmet att komma från den amerikanska staten och amerikanska filantroper och kyrkogrupper. Han meddelande även att programmet kommer att arbeta endast i Irak till att börja med för att stödja minoriteterna att återvända och bygga upp sina liv samt för att främja tolerans och samförstånd. På plats under konferensen fanns flera assyriska grupper, däribland Assyrian Aid Society och assyrisk-ortodoxa kyrkan.

Under dagarna strax före konferensen besökte USAID:s direktör Mark Green Nineveslätten för att med egna ögon se förödelsen och träffa lokalbefolkningen och dess företrädare.

Trots stora löften från Trumpadministrationen har väldigt lite faktiskt bistånd och återuppbyggnad kommit från den amerikanska statens håll hittills. Olika kristna amerikanska grupper såsom Knights of Columbus har istället spelat en stor roll. Frågan är om den amerikanska byråkratin ska fortsätta sätta käppar i hjulet för stödet eller om det stora avgörande biståndet snart når irakiska Assyrien.