De arkeologiska utgrävningarna vid det historiska berget Rabat Tepe i nordvästra Iran försöker arkeologerna hitta spår efter den assyriska kungen Sargons attacker som ägde rum under första årtusendet före Kristus. Förhoppningen är att det ska ge ny kunskap om Musasir kungadömet i Rabat Tepe, som man har väldigt lite information om.

Arkeologerna hoppas att deras studier ska leda dem till att identifiera det mystiska statsskicket som erövrades av den assyriska kungen Sargon för ungefär 3000 år sedan. ”Vi är säkra på att vi kommer att finna det vi söker bevis för”, sade Reza Heidari, ledare för utgrävningsteamet i Rabat Tepe till Payvand Iran News. 

Enorma mängder historiska föremål från första årtusendet före Kristus, däribland graverat tegel hittades under nyligen gjorda utgrävningar i området.   

Den assyriske kungen Sargon regerade från 722 till 705 före Kristus. Under hans regeringstid anföll han vid flertalet tillfällen statsstäder i Mannai, så som det är beskrivet i lertavlor från hans kungadöme. Inskriptioner som har hittats i dagens Irak indikerar också om hans attacker mot regionen och speciellt invasionen av templet i Musasir. 

Berget Rabat är en utav de rikaste arkeologiska platserna i nordvästra Iran. Under den andra arkeologiska utgrävningen började de hitta relationen mellan denna historiska plats och Musasir, som till hälften var en självständig buffertstat som gränsade till Mannai mellan Assyrien och Urartu och kallades för ”sol-regeringen” av assyrier.

Den forntida staden Musasir är speciellt känd för dess basreliefer och inskriptioner som hämtades in under den assyriske kungen Sargon II som erövrade det år 714 före Kristus. Civilisationen Musasir var samtida med de i Urartu och Assyrien och som allierade sig med den ene eller andre beroende på de politiska omständigheterna.