I Södertäljes föreningsliv arbetar vi på ideell basis för stadens ungdomar. Ytterst handlar det om att vi bryr oss om ungdomarna. Och visst kan vi -i den oklaraste av kommuner – acceptera ett avslag på begäran om rabatterade planhyror. Men att nonchalera ungdomsfrågor – på det sätt som ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden gör – är direkt upprörande.Ökningen av ungdomsvåldet i Södertälje är illavarslande – för att inte säga alarmerande. Ungdomarnas verklighet präglas av nedskärningar av fritidsgårdar, bristande sysselsättning och avsaknad av kommunala lösningar.

I detta läge har stadens ideella föreningar, tillsammans med enskilda föräldrar, tagit ett allt större samhällsansvar. I Assyriska FF får över 550 barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning genom fotbollen. Ungdomar som bland annat kommer från stadens marginaliserade områden.

Vi hade önskat att Södertäljes politiker tog sitt ansvar. Men tvärtom uppträder politikerna så arrogant mot stadens ideella föreningar att det är direkt upprörande.

Assyriska FF har Södertäljes största fotbollsverksamhet, men liksom andra ideella organisationer, har föreningen en socialt- och ekonomiskt mycket ansträngd situation.

I denna verklighet har vi som förening sagt att vi INTE skall utsätta barnen, ungdomarna och föräldrarna för mer press genom höga medlemsavgifter. Assyriska FF tycker det är rimligt, särskilt som övervägande del av barnen och ungdomarna kommer från stadens mest utsatta områden.

Men de senaste åren har våra kostnader ökat markant. Den största anledningen är de hyror som kultur- och fritidsnämnden tar i betalt när ungdomarna spelar på en kommunalägd fotbollsplan. Det belopp som kultur- och fritidsnämnden numera kräver från exempelvis Assyriska FF börjar närma sig en kvarts miljon kronor – årligen.

Detta är en orimlig ekonomisk belastning, som fört med sig att all potentiell utveckling av ungdomsverksamheten har dödats.

Av denna anledning tillskrev jag för en tid sedan ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden. I skrivelsen informerades ledamöterna om föreningens prekära situation till följd av den drastiska höjningen av planhyrorna. Det efterfrågades om inte planhyrorna på kort sikt kunde rabatteras.

Jag noterar att snart två månader har passerat efter att skrivelsen skickats och ingen representant från kultur- och fritidsnämnden har bemödat sig att ens svara på skrivelsen. Inte ens skickat en bekräftelse på att skrivelsen mottagits och att frågan kommer att behandlas.

I Södertäljes föreningsliv arbetar vi på ideell basis för stadens ungdomar. Ytterst handlar det om att vi bryr oss om ungdomarna. Och visst kan vi -i den oklaraste av kommuner – acceptera ett avslag på begäran om rabatterade planhyror. Men att nonchalera ungdomsfrågor – på det sätt som ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden gör – är direkt upprörande.