Hujådås Peter Butros har i en unik kartläggning listat samtliga assyriska/syrianska politiker som kandiderar till riksdag, landstingfullmäktige och kommunfullmäktige i hela Sverige. Listan omfattar närmare 140 svenskar med assyrisk/syriansk bakgrund som kandiderar på totalt 174 platser. – Ni är föregångare, kommenterar Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren.

Kartläggningen bekräftar att det finns ett stort politiskt engagemang bland folkgruppen som sträcker sig över hela den politiska skalan. Den bekräftar även att assyrier/syrianer troligen tar för sig i större utsträckning än andra invandrargrupper när det gäller politiska uppdrag och politisk delaktighet. Det kommande valet kan innebära att hela fem assyrier tar plats i Sveriges riksdag, något som i så fall blir unikt inom svensk politik. Ingen annan invandrargrupp har en sådan representation i riksdagen.

I hemlandet Assyrien, uppdelat mellan Irak, Syrien, Turkiet och Iran var det många gånger ingen idé för assyrier att engagera sig politiskt på grund av dom totalitära regimerna som styr i området. Unga assyrier med en vurm för politik fick tidigt klart för sig av föräldrar och släkt att ”man ska inte leka med elden”. I det demokratiska Sverige har rädslan för politiskt engagemang släppt och en ny kultur, tidigare undertryckt, håller på att blomma ut bland assyrierna. Simon Barmano, Assyriska riksförbundets ordförande och själv en av kandidaterna på listan säger i en kommentar till Hujådå att han är mycket glad över nyheten.

– I hemlandet fick vi inte sådana chanser, här får vi chansen och vi visar att vi vill. Vi visar att vi är ett folk som vill hjälpa till i landet där vi bor. Samtidigt som vi hjälper till ökar våra möjligheter att själva bli hjälpta, menar Barmano.

Andreas Carlgren, generaldirektör för integrationsverket är positivt överraskad av kartläggningen och säger i en kommentar till Hujådå att assyrier/syrianer lyckats bra med den politiska integrationen.

– Det här är mycket bra, hela samhället tjänar på att er folkgrupp kommer med och påverkar i samhället på detta sätt. Det är ett område där ni uppenbarligen kommit längre än andra invandrargrupper i Sverige, på så sätt är ni föregångare och jag hoppas att andra grupper i samhället tar efter, säger Carlgren.

Studien visar att assyrier/syrianer främst lockas till det socialdemokratiska partiet, följt av kristdemokraterna och folkpartiet. Möjligheten att kryssa för den person man vill rösta på gör att assyriska kandidater många gånger kan göra kometkarriär tack vare de assyriska rösterna. Det återstår att se i vilken utsträckning assyrierna tar chansen att kryssa för kandidater ur den egna folkgruppen i det kommande valet.

Här följer den kompletta listan.