Mönstret med västerlänningar som driver kurdiska intressen på assyriernas bekostnad blir alltmer uttalat.

De är västerlänningar som arbetar inom journalistik eller politik och står formellt upp för mänskliga rättigheter. I praktiken fungerar de dock som opinionsbildare för den kurdifieringsprocess i Assyrien som innebär förtryck, död och övergrepp mot alla icke-kurder.

Två färska exempel på denna typ av pro-kurdiska lobbyister är Nadine Maenza, direktör för United States Commission on International Religious Freedom, en statlig institution med uppgift att övervaka och verka för religionsfrihet runtom i världen. Det andra exemplet är Amy Austin Holmes, en akademiker knuten till bland annat The Wilson Center, en tankesmedja inriktat på globala frågor och utrikespolitik.

Nadine Maenza

Både Maenza och Austin Holmes driver kurdiska intressen och framställer kurdiska grupper som demokratiska och inkluderande, trots överväldigande bevis för motsatsen. Genom olika texter, konferenser och andra aktiviteter driver de på för ökat amerikanskt stöd till bland annat SDF, den kurdiska milis i Syrien som har dödat och förtryckt assyrier. Gemensamt för båda är att de även konsekvent lyfter fram röster bland assyrierna som står under kurdisk kontroll, såsom dawronoye-gruppen, och ignorerar fristående assyriska aktörer.

Amy Austin Holmes

Agerandet från Nadine Maenza, Amy Austin Holmes och andra liknande västerlänningar tyder på en medveten strategi och väcker frågor om vad som driver dessa icke-kurder att driva kurdiska intressen på bekostnad av assyriernas rättigheter så intensivt.