För ungefär 74 år sedan skedde en massaker på assyrierna i byn Simele i norra Irak. Omkring 3000 assyrier mördades. Varje år minns vi vad som skett vårt folk genom historiens gång och manifesterar därför med gemensamma krafter, för de assyriska martyrerna som fallit offer för hänsynslösa övergrepp. I lördags var det dags att återigen påminna omvärlden om att vi aldrig kommer att glömma våra martyrer.

I år ägde manifestationen rum på politikertorget i Södertälje. Det började med en presentation av Linda Asmar, sittande i Assyriska Riksförbundets styrelse som välkomnade ARS ordförande Rachel Hadodo som hälsade alla välkomna och sedan höll ett mycket känsloladdat tal.

Jag hoppades se många hundratals uppemot fyrsiffrigt antal assyrier samlade men till vår besvikelse var det knappt 200 personer som prioriterade minnet av våra martyrer, detta i vårt folks “huvudstad”, Södertälje.

Manifestationen fortsatte med talare som Sabri Atman (Seyfo Center), Margareta Viklund (Svenska Kommittén för Assyrier), Mats Pertoft (mp), Yilmaz Kerimo (s) och Fredrik Malm (fp). Vid två tillfällen under manifestationens gång fick vi höra underbar assyrisk sång och musik av vår legendariske assyriske sångare Habib Mousa ackompanjerad av Josef Cacan på oud.

Efter manifestationen ägde en paneldebatt rum i Assyriska Föreningen i Södertäljes lokaler, med Sabri Atman (Seyfo center), Margareta Viklund (SKA), Mats Pertoft (mp) och Fredrik Malm (fp). Glädjande var att se många åhörare på paneldebatten, fullsatt i lokalen jämfört med manifestationen. Debatten kom främst att handla om vad som bör göras för att kunna nå ett erkännande av de folkmord som skett på vårt folk, med stort fokus på Seyfo – Svärdets år 1915 – då hundratusentals Assyrier blev brutalt mördade av regimen i våra hemtrakter, turkiska delen av Assyrien.

Jag håller med Fehmi Barkarmo, debattens moderator när han sade: “Varje assyrier måste vara sin egen ambassadör”. Även jag anser att varje assyrier har en livsuppgift att informera omvärlden om vår historia och folkmordet på våra förfäder. Det är också viktigt att påpeka att folkmordet är pågående i dagens Irak, där islamistiska grupper brutalt våldför sig på bland annat assyriska nunnor, kidnappar assyriska barn för att sedan korsfästa dem, mördar oskyldiga assyriska präster och andra kristna minoriteter i våra hemtrakter. Vi måste göra oss hörda och vi måste föra vidare våra förfäders historia om det mörka som drabbat dem. A sohde lo gmaythi – martyrerna får inte dö.


Relaterade artiklar:
– En plats där vi kan fälla våra tårar – Sabri Atman
– ”Jag kan inte lämna Assyrierna” – Margareta Viklund