”Vi vill inte vara en del av en del, vi vill ha en egen region knuten till centralregeringen i Bagdad”. Med dessa ord riktade den assyriske författaren Fred Aprim nyligen uppmärksamheten till frågan om vilken status en eventuell assyrisk administrativ region i Nineveslätten ska ha. En annan kritisk röst är debattören Ashur Giwargis. Journalisten Augin Kurt Haninke reflekterar här över de kritiska rösterna och ställer frågan till Assyriska demokratiska rörelsen, Zawaa, om deras syn på saken.

Nyligen kunde vi här på Hujådå läsa att Folkpartiets landsmöte biföll motionen om assyriernas rättighet att bilda en lokal administration på Nineveslätten i Irak, i enlighet med den irakiska grundlagens påbud. Många av oss blir naturligtvis glada och tacksamma för ett sådant stöd. Men projektet riskerar att stjälpa assyrierna om det inte sker rättvist eller om det ”kidnappas” av assyrierfientliga intressen, menar kritiker som Fred Aprim, som själv är född i Karh-Slukh (Kirkok) och lever i Kalifornien. Han är författare till böckerna Indigenous People in Distres,sAssyrians: The Continuous Saga samt Assyrians: From Bedr Khan to Saddam Hussein. Han är också en flitig debattör som försvarar den assyriska nationen mot attacker och historierevisionism från kurdiska intellektuella och deras medhjälpare.

Fred Aprim har alltså i både böcker och artiklar uppmärksammat försöken att kurdifiera assyriernas historia och geografi. Nyligen lade han in en kommentar på Facebook, där han befarar att hela projektet med en administrativ assyrisk region i Nineveslätten riskerar att hamna i händerna på kurdiska intressen, som vill utöka sitt territorium. Han uppmanar därför de assyriska politikerna som lobbar för en egen region att avfärda allt tal om kurdiskt beskydd och se till att Nineveslätten blir knuten direkt till centralregeringen.

En annan kritisk röst som går ännu längre i sina anklagelser är Ashur Giwargis, som är bosatt i Beirut. Nyligen skrev han en artikel i den libanesiska tidningen www.annahar.com om Nineveslätten, där han betecknar projektet som en kurdisk konspiration. Artikelns engelska version publicerades på Assyrian International News Agensy, AINA, och andra webbsidor under rubriken Assyrians of Iraq and the Nineveh Plain Conspiracy. Enligt Ashur Giwargis skjuter kurderna framgångsrikt assyrierna framför sig i kampen mot araberna i Mosul, i syfte att förverkliga sina framtida planer på ett Stor-Kurdiskan. Kartan för detta Stor-Kurdiskan hänger redan ovanför huvudet på såväl KDP-ledaren Massoud Barzani som i kurdiska institutioner och myndigheter, skriver Giwargis. Han misstänker att kurdiska nationella intressen spelar i bakgrunden för att skrämma iväg assyrierna från sina fäders jord i Assyrien. Han insinuerar att kyrkosprängningar och annan terror mot assyrierna är iscensatt av kurdiska intressen. Så här skriver han:

”Det assyriska folket vet mycket väl vem som spränger dess kyrkor och dödar både dess unga och gamla, för att skapa fruktan bland folket, så att assyrierna till slut tvingas att delta i ett projekt som är mycket större än de själva och till och med större än Irak självt – en plan som syftar till att utöka geografiska enheter som genomförs på assyriernas bekostnad. Dessa enheter ger större tyngd åt de makter som deltar i en maktkamp som pågått i detta område, som under historiens gång har varit i fokus för västmakternas girighet, ända sedan tiden för ’Sidenvägen’ från Europa till Fjärran Östern.
I detta stora spel spelar assyrierna idag den roll som andra vill att de ska spela: som offer, och inte som spelare. De är offer som slits mellan islamiseringens eldar och den pågående kurdifieringen. Och vissa internationella kanaler talar då och då om assyrierna som offer för att visa sitt missnöje med den irakiska regeringen i interna förhandlingar mellan kurdisk och muslimsk rasism. Politiker i Väst och deras medier har lyckats framställa problemet som en ”islamisk förföljelse” och lösningen är ”kurdiskt beskydd”. Notera att kurderna själva utförde alla massakrer mot den assyriska nationen under århundraden. Assyriska landområden i det ockuperade Assyrien (norra Irak) är fortfarande beslagtagna av kurdiska ledare med stöd av de kurdiska ockupationsmyndigheterna.”

Så långt de kritiska rösterna av Ashur Giwargis och Fred Aprim. Vad säger de assyriska politiska organisationerna själva, till exempel Zawaa, som är aktörer på fältet? Hur ställer de sig till eventuellt kurdiskt beskydd av assyrierna på Nineveslätten, som idag redan kontrolleras av kurder? 

Zawaas företrädare hälsar att de har samma ståndpunkt som tidigare, vilket jag har återgett i en artikel för två år sedan under rubriken  Vad är sanningen bakom påståendet att Zawaa motarbetar assyrisk autonomi? 

I korthet kan vi säga att Zawaa stödjer bildandet av ett län eller en provins bestående av städer och byar på Nineveslätten där assyrier utgör en betydande folkgrupp. Detta har sin utgångspunkt i irakiska konstitutionen som stödjer bildandet av decentraliserade provinser och är i linje med Zawaas arbete för självstyrande administrativa enheter för assyrierna.

Zawaas företrädare säger vidare så här om anklagelserna ovan om en eventuell kurdisk konspiration:

”I övrigt är det ingen hemlighet att det finns ”tvistområden” som angränsar till den kurdiska autonomin i väst och syd och som både kurder och araber gör anspråk på och detta har pågått länge (läs också http://www.aina.org/news/2011119190547.htm red a). För vår del är det viktigt att den nya provinsen knyts till Bagdad och får juridisk status som självstyrande provins. Frågan om ”tvistområden” är en separat sak och ska hanteras i andra fora.
Det finns och kommer att finnas intresse från kurder och araber att påverka utvecklingen på ett sätt som gynnar dem själva. Men det är upp till oss att hantera dessa intressen på ett balanserat sätt och det viktiga är att ena vårt folk kring ett gemensamt mål och bli en viktig medspelare på den politiska arenan.
 
Frågan om våra områden i den kurdiska autonomin som genomgått demografiska ändringar är ständigt närvarande i kontakter med irakiska och kurdiska myndigheter. Att hitta lösningar på detta problem är ett prioriterat mål, inte bara för Zawaa utan för de flesta av våra organisationer. 
Vi ser inte hur påståenden om ”kurdisk konspiration” skulle kunna leda frågan om egen provins framåt. Att förkasta idén utan att ha andra realistiska alternativ är inte heller i linje med vårt folks intressen. 
En annan del av bilden är övriga minoriteter, som yezider och shabak, som bor på Nineveslätten. Det finns olika grupperingar och oenighet även bland dem. Dessa minoriteter ska också säga sitt och måste inkluderas i en framtida lösning. 
Den enda möjliga vägen är om vi lyckas samarbeta med alla folkgrupper och skapa förutsättningar för vårt folk att utstaka och styra dess framtid”.

Så långt Zawaa, vars uttalanden brukar vara försiktiga och diplomatiska eftersom frågan är så känslig. Zawaa är den största aktören bland assyriska partier i Irak och har fått flest röster i de val som har hållits efter Saddams fall. Det är riktigt som Zawaa påpekar att offermentaliteten inte bör dominera vår tillvaro, att vi ska närma oss frågan med öppet sinne. Men vi kan inte komma ifrån det faktum att kurdiska intressen har mer att vinna på att inkorporera oss i sitt territorium än andra folkgrupper. Jag har i tidigare artiklar förklarat att kurderna inte bara vill överta assyriernas landområden, utan också vår anrika historia. Läs artikeln Turkistan eller Kurdistan – spelar det någon roll för oss? 

Sett i detta perspektiv, vore det inte konstigt om vi har anledning att vara misstänksamma mot kurdiska ambitioner – i synnerhet som de har så stor påbackning från Västvärlden att bilda en egen stat. Idag ett mindre Kurdistan i Irak, i morgon ett Stor-Kurdistan som breder ut sig över flera länder i Mellanöstern. Och då väger assyriska intressen väldigt lite i ett så stort projekt. Men slaget är inte helt förlorat om vi själva, så som både Zawaa och de kritiska rösterna påpekar, är överens inbördes och inte säljer ut våra värden till en billig peng. För det handlar ofta om makt där pengar är ett viktigt medel. Se bara hur våra kyrkoledare agerar i de dokument som Wikileaks avslöjar. Likaså avslöjar dokument från den turkiska republikens barndom, som nu inte längre är hemliga, att en del av våra kyrkoledare sålde sitt folk för en billig peng – inspirerade av Judas som sålde sin herre för 30 silvermynt. Så länge detta är vår verklighet, måste vi också vara självkritiska och sopa framför egen dörr först.

Augin Kurt Haninke 
Journalist