I en video av den assyriska styrkan NPU kan man få en uppfattning om livet som återkommit till Nineveslätten och höra lokalbor lovprisa säkerheten under Nineveh Plain Protection Units.

Livet börjar återgå till det normala på flera håll på Nineveslätten. I den största staden Baghdede beräknas att över hälften av stadens cirka femtiotusen invånare har återvänt och fler fortsätter att återvända.

I en video på Nineveh Plain Protection Units arabisk-språkiga facebook-sida kan man se personer ur lokalbefolkningen kommentera säkerheten i staden och se gator fulla av liv även på kvällen. Invånarna i videon prisar NPU-styrkan för säkerheten i området och ger uttryck för att känna sig trygga av att det är lokalbefolkningen som står för säkerheten.

NPU är den enda godkända assyriska styrkan i Irak och dess officiella mandat att sköta säkerheten på Nineveslätten är historiskt. Senast Irak hade en officiell assyrisk styrka var landet inte ens fött utan befann sig under brittiskt mandat. För att hitta en liknande situation i historien då assyrier var i praktiken självstyrande får man gå tillbaka till Ottomanska riket och bergsområdet Hakkari i början av 1900-talet. Fram till assyriska folkmordet Seyfo var assyrierna i det otillgängliga området i praktiken självstyrande.

Frågan som många ställer sig är om dessa förhållanden som nu råder på Nineveslätten ska bli officiella och permanentas genom att området får status som en egen provins. Avgörandet kan komma närsomhelst och kanske till och med strax innan irakiska parlamentsvalet som är planerat till maj i år. Den sittande premiärministerns parti kan nämligen gynnas av fler röster från minoritetsgrupperna om regeringen fattar beslutet om att ge Nineveslätten, Sinjar och Tal Afar provinsstatus.

Men frågan kan även dröja oändligt, såsom är vanligt i irakisk politik som präglas av snabba skiftningar, konflikter och instabilitet. Frågan handlar därför snarare om när Nineveslätten får provinsstatus än om.

Med en egen officiell säkerhetsstyrka, återvändande befolkning och annonserat storbistånd från USA på fler hundra miljoner kronor är utvecklingen på Nineveslätten för första gången på länge i en positiv kurva. Om denna positiva utveckling tillåts fortsätta kan området gå från katastrofen under ISIS till fullständig blomstring.