Utrikesministern svarade nyligen på en skriftlig fråga gällande om regeringen tänker erkänna folkmordet. ”Det är väsentligt att denna fråga hanteras ansvarsfullt sätt..” skriver hon i ett intetsägande svar.

Riksdagsledamoten Robert Hannah (fp) ställde nyligen en skriftlig fråga till utrikesministern: ”Hur avser regeringen följa upp riksdagens erkännande?” 

Den 31 oktober svarade utrikesministern så här:

Robert Hannah har frågat mig hur regeringen avser följa upp riksdagens tillkännagivande i skrivelse 2009/10:206. 

Det är väsentligt att denna fråga hanteras ansvarsfullt och på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i regionen. 

Ett erkännande i modern tid av ett historiskt folkmord måste prövas noga och omsorgsfullt. Regeringen avser att noggrant undersöka de politiska och folkrättsliga aspekterna av frågan.

Regeringen uppmuntrar en öppen genomlysning och bearbetning av viktiga historiska händelser för att kunna bidra till försoning och historisk upprättelse. Vi välkomnar en levande debatt, öppen för internationella forskningsrön och utan censur.

Wallströms svar innehåller inget besked om ett erkännande utan endast ett vagt löfte om att regeringen vill undersöka de politiska och folkrättsliga aspekterna av frågan. Resonemanget står i stark kontrast till Socialdemokraternas uttalande före valet via utrikestalespersonen Urban Ahlin som i DN gav löfte om ett erkännande om Socialdemokraterna kommer till makten.