Många ser fram emot assyriska rörelsens satsning på en webb-baserad tevekanal. Det är viktigt att få fram rörelsens budskap och samtidigt stärka språk, kultur och identitet. Men är satsningen tillräckligt genomtänkt för att nå sina mål? Afram Yakoub anser att syftet med kanalen inte har diskuterats och problematiserats tillräckligt.

Assyriska förbunden i Sverige har bestämt sig för att lansera en helt ny webb-baserad assyrisk TV kanal. Ilan Debasso, ordförande för Assyriska Riksförbundet meddelar i en text på Hujada.com att man räknar med att börja sändningarna i början på 2011. Många är naturligtvis glada över detta projekt som man hoppas ska synliggöra assyriskheten hos ett bredare lager av folket. Men är det riktigt genomtänkt eller har man bara stirrat sig blind på begreppet TV utan djupare tankar om vad det innebär?  

Det kanske största problemet med satsningen är dess konstruktion och ägarförhållanden. Vill vi verkligen ha en till TV-kanal som tillhör en ideologisk organisation? Hur kommer ägarförhållandet att påverka innehållet i kanalen?
Av egen erfarenhet befarar jag att kanalen kommer att dras med samma censur som tidsskriften Hujådå. Mycket blir aldrig publicerat i Hujådå på grund av att det går emot riksförbundets ideologi eller den sittande styrelsens intressen.

Frågan blir då vilken nytta en censurerad TV-kanal skulle ha för assyrierna?
För att undvika dessa grundläggande problem bör TV-kanalen bildas i ett eget bolag eller stiftelse, fristående från assyriska förbund och organisationer. Dess stadgar bör följa svensk public service regler i fråga om pressetik. På så sätt får man en kanal som både är hundra procent assyrisk och hundra procent rättvis. 
Det blir en kanal som alla assyrier kan känna samhörighet med oavsett vilken organisation man tillhör eller vilket land man lever i.  

Ekonomin är en annan fråga som man inte verkar ha funderat särskilt närmare på. ARS räknar med att en och en halv tjänst ska räcka för att driva kanalen. Det är konstigt att förbundet kommer med ett sådant förslag när de vet att de inte ens har kunnat driva tidningen Hujådå vidare i pappersformat med en heltidstjänst. Inte ens i sitt nuvarande webbformat är Hujådå lyckat då publiceringsfrekvensen är så låg. Det är minst sagt optimistiskt att tro att en och en halv tjänst ska räcka för att producera något substantiellt att sända. Alla som har någorlunda kunskaper om TV vet att det rankas som det mest personalkrävande mediet.

Ett tredje problem är själva konceptet med en TV-kanal. Är det för nyheternas skull man känner att en assyrisk TV-kanal behövs? Men assyriska nyheter distribueras redan via otaliga nyhetssajter och en och annan tidskrift. Är det för TV-seriernas och filmernas skull man känner att en assyrisk TV-kanal behövs? Men det finns ju inga assyriska tv-serier och knappt några filmer att sända. Är det för debattprogrammens skull man känner att en kanal är nödvändig? Men debattprogram i en ideologiskt bunden kanal kan aldrig bli trovärdiga och frågan är hur många debattprogram man hinner producera innan tittarna tröttnar?

Förbunden har tänkt sig att webb-TVn kommer att förses med en hel del material från lokala ideella redaktioner i olika assyriska föreningar. Det finns minst två problem med detta: för det första så vet vi alla att ideella resurser alltid slumrar till efter ett tag. Hur många assyriska föreningar är det idag som orkar skicka in texter om sina aktiviteter till förbundstidningen Hujådå?  För det andra måste vi ställa oss frågan om det verkligen är lockande med en kanal som ägnar en stor del av sina sändningar till att berätta om ett julbord här, en fest där och en föreläsning någon annanstans. Jag tror knappast att det blir ett lyckat och intressant innehåll som kommer att locka massorna.

Syftet med kanalen har alltså inte diskuterats och problematiserats. Det mesta tyder på att de assyriska förbunden har hamnat i ett likriktat tänkande där man har stirrat sig blinda på andra organisationers minst sagt löjliga TV-satsningar. 
Jag vågar påstå att alla assyriska TV-kanaler som existerar idag är tomma skal utan innehåll. Det är olyckligt att assyriska förbunden i Sverige är på väg att skapa ännu ett tomt skal till en kostnad i mångmiljonklassen. 

Vad är då lösningen? Jag tror att lösningen kan komma om man stannar upp och försöker tänka ”outside the box” en stund. Om vi är så måna om att nå folket med ett assyriskt budskap via TV så skulle jag hellre se att vi satsar resurserna på att bygga upp ett assyriskt filmproduktionsbolag istället för en illa finansierad och bemannad TV-kanal.

Det finns inga assyriska tv-serier och i stort sett inga assyriska dokumentärer eller långfilmer. Genom att satsa resurserna på ett produktionsbolag skulle vi kunna bygga upp en liten assyrisk filmindustri som skulle kunna producera någon eller några kortare filmer per år av god kvalitet. Distributionen skulle kunna skötas enkelt via nätet genom betald eller fri nedladdning. Det skulle vara ett smartare sätt att nå folket med sitt budskap för när man pratar TV så är det alltid bättre med kvalitet än kvantitet. 

Jag hoppas att personerna bakom TV-satsningen vågar tänka om och tänka fritt. Det behövs om vi alla vill slippa ännu en desperat, underbemannad och kvalitetslös TV-satsning av en assyrisk organisation.

Afram Yakoub