Ett samarbete mellan lobby-organisationen Assyria Council of Europe, ACE, och en holländsk tevekanal har resulterat i en insamling av närmare två miljoner kronor till assyrierna på Nineveslätten. Det är ett bra resultat för en organisation som endast funnits i drygt ett år.

I somras beslutade ACE och en holländsk tv-kanal att samarbeta för att kasta ljus över assyriernas situation i Irak och samla in stöd för utsatta familjer. Ett tv-team reste sedan till norra Irak tillsammans med lobbyorganisationen och spelade in en dokumentär i fyra avsnitt om assyriernas utsatthet.

Visningen av dokumentärserien har sedan visats i holländsk teve med en uppmaning till tittarna att donera pengar. Resultatet kom i veckan – närmare två miljoner kronor insamlade medel som nu kommer att nå assyrierna på Nineveslätten genom hjälporganisationen Assyrian Aid Society. Den största delen av pengarna kommer att gå till långsiktiga projekt istället för mathjälp.

– Det är glädjande med den insamlade hjälpen, men man ska inte glömma att dokumentären även har hjälpt till att göra den assyriska frågan känd i Holland, det är nog viktigare än den insamlade hjälpen, säger Afram Yakoub, projektledare på ACE.

Under de hektiska veckorna i norra Irak lyckades tv-teamet, tillsammans med ACE, att även hjälpa till på plats med Assyrier Utan Gränsers första hjälpaktion i Irak där 103 assyriska internflyktingfamiljer fick matpaket.

När flykten av assyriska familjer från Mosul just hade börjat, lyckades ACE etablera ett samarbete mellan Europeiska Kommissionen och Assyrian Aid Society. Inom loppet av några få dagar kunde därför Assyrian Aid Society samordna EU-hjälp till 1200 familjer som hade flytt hals över huvud från Mosul.

Beräknat tillsammans uppskattas den totala hjälpen som har nått assyrierna i Irak med hjälp av Assyria Council of Europe till mellan 3,5 till 4 miljoner kronor.

– Det är ingen stor summa, men så har ACE endast funnits i ett år. Vi är säkra på att vi kommer att lyckas bättre framöver. Vi har intressanta projekt framför oss och vi märker att vi har vunnit många organisationers förtroende efter ett år av professionellt och intensivt lobbyarbete, säger Yakoub.

Klicka här för att stötta ACE i sitt banbrytande arbete för vårt folk i Irak.