ADO:s föreläsningar om ett självstyre i Irak har skapat många blandade reaktioner bland folket. Ilona Aslan reagerade på språket, nu reagerar Munir Gultekin på ADO:s politiska linje i frågan.

Sedan kvällen i Södertälje när Assyriska Demokratiska Organisationen gav information om självstyre för assyrierna i Irak så känner jag stor besvikelse. Jag undrar varför ADO vill så gärna arbeta med dom kurdiska partierna i Irak? Jag undrar varför ADO inte istället motarbetar vad dom kurdiska partierna gör mot vårt folk? Huvudbudskapet som ADO företrädarna hade under kvällen var att vi assyrier inte har något annat val än att låta oss styras av kurderna.

Det känns som om ADO har bestämt sig för att det inte finns någon annan väg att gå innan man ens har undersökt dom olika möjligheterna. Vi vet alla att kurdernas stora dröm är att styra över hela norra Irak i framtiden. Dom vill inte att vi assyrier ska ha rätten att styra över oss själva såsom dom styr över sig själva. Genom att vårt folk accepterar att styras av kurderna så kommer kurderna att helt lagligt kunna utöka sitt område över hela norra Irak.

Och nu underlättar ADO för kurderna genom att säga till assyrierna att vi inte har något annat val. Vi har en historisk chans att styra oss själva runtomkring vår antika huvudstad Ninve men ADO tror inte på denna chans. Området som vårt folk vill ha federalt självstyre på står idag utanför kurdernas autonoma område. Varför ska vi assyrier hjälpa kurderna att utöka sitt område? Är vi inte värda nog att ha ett eget område?

Jag tycker att ADO har tagit fel väg i denna fråga. Istället för att gå ihop med alla andra assyriska partier och kräva en assyrisk autonomi så går ADO till kurderna och erbjuder dom att styra över oss och samtidigt utöka sitt område. Detta är fel väg både för ADO och alla andra partier som har den inställningen till vår framtid i Irak.