Ledaren för den katolska kyrkan för östassyrier Louis Sako arbetar målmedvetet för att splittra folkgruppen i länder som Frankrike.

Patriarken för östassyriernas katolska kyrka har sedan sitt tillträde i januari 2013 blivit alltmer öppen med sin agenda att så splittring bland assyrierna. Hans agenda syns som tydligast i Frankrike där flera tusen av kyrkans anhängare finns bosatta i Parisförorterna Sarcelles och Arnouville. Sedan början på 1900-talet används namnet ”Assyro-Chaldeens” om assyrierna i Frankrike, något som Sako nu vill ändra på.

I en video från ett besök till församlingen S:t Thomas i Sarcelles för två år sedan försäkrade Sako att benämningen ”Kaldéer” är en påhittad term som en grupp assyrier antog när de övergick till katolicismen år 1441. Även i andra inspelade intervjuer efter sin installation har han uttryckt sig för ett enande och tonat ner kaldeisk separatism. Men i och med uttalandet från kyrkans synod i oktober i år har hans ambitioner att så splittring blivit uppenbara. Synoden tog nämligen avstånd från allt vad enighet heter och förespråkar istället en kaldeisk etnisk identitet för kyrkans anhängare.

”Han talade väldigt diplomatiskt och försonande under tidigare besök här, samtidigt arbetade han för att etablera en ny organisation under namnet ”Kaldeiska fronten i Frankrike”. Nu när han har fått denna organisation på plats ser vi alltmer hur han visar sitt rätta ansikte. Han försökte köpa sig tid att förbereda”, berättar en person i Paris med insyn i communityn där för Hujådå och vill förbli anonym.

”- Han (Sako) har lovat prästen här i Paris att befordra honom till khouri och vi ser redan hur prästen alltmer börjar tala om ”kaldeiska språket, kaldeiska kulturen och så vidare”. Patriarken utnyttjar maktmetoder för att foga prästerskapet i sitt separatistiska projekt”, berättar källan.

Agerandet från Sako har skapat oro i en community där enighet och samarbete har rått i decennier. Nu frågar sig många vad som kommer att ske och om assyrierna i Frankrike kommer att splittras.

Ett motiv till Sakos agerande kan vara att försöka försvaga de etniska organisationerna bland assyrierna och då främst det politiska partiet Assyrian Democratic Movement (Zowaa). Mer än någonsin tidigare upplever kyrkorna att de tappar mark och inflytande bland folkgruppen när civila organisationer tar över alltmer och ses som representanter för folkgruppen i länder som Irak.

I nära tvåtusen år har de assyriska religiösa etablissemangen agerat som envåldshärskare och politiska representanter för folkgruppen gentemot övermakter som Ottomanska imperiet. Det är först på senare årtionden kyrkornas maktställning inom det politiska utmanas av de civila organisationerna.

Den 12 november besöker Sako församlingarna i Paris på nytt och väntas driva på sin agenda ytterligare.

”Han kommer inte att lyckas med det han gör, vi har förstått nu vad han vill uppnå och den list han använder. Vi kommer att stå emot splittringen, det är jag säker på”, berättar källan i Paris.