En liten kilskriftstavla har visat sig innehålla information om det assyriska imperiets sista skälvande dagar, en period som man hittills inte funnit mycket information från.

Någongång runt år 612 före vår tideräkning besvarade Mannu-ki-libbali, en högt ställd administratör i den assyriska provinshuvudstaden Tushan en order han fått om att organisera en militärenhet med vagnar. Han skrev sitt uppgivna svar på en liten lertavla mindre än en handflata: ”Hur kan jag beordra?…Det kommer att leda till döden. Ingen kommer att kunna rymma. Det är slut med mig!”

Lertavlan är en av flera som har grävts fram i Tushan som idag ligger i turkiska Assyrien och som turkarna kallar Zyaret Tepe. Tushan var en betydande handelskoloni och provinshuvudstad för assyriska imperiet. De upptäckter som arkeologerna fortsätter att göra under utgrävningen av den forntida staden bidrar till förståelsen av assyriska imperiets expansion, strategi och kollaps.

Arkeologerna som grävt fram och tytt lertavlan från Mannu-ki-libbali anser att den ger en unik insikt i det assyriska imperiets sista dagar. ”Den här lertavlan är unik i sitt slag, den kan endast ha skrivits när frontlinjen drogs närmare Tushan och imperiets infrastruktur kollapsade. Som ett förstahandsvittne till Assyrien i dess dödsvånda är lertavlan unik”, skriver arkeologerna Timothy Matney och John MacGinnis och konstaterar vidare: ”Det här är första gången som assyriska administrativa texter från denna period har grävts fram någonsin.”

Arkeologerna tror att Tushan erövrades av den babyloniske kungen Nabopolassar år 611 före kristus, cirka ett år efter att imperiets huvudstad Nineveh hade intagits.

Det assyriska imperiets kollaps fortsätter att studeras av historiker inom assyriologin och ämnet har genererat en rad teorier och böcker genom åren. Två allmänt vedertagna teorier är att torka och årtionden av interna stridigheter om kungamakten försvagade imperiet till den grad att man inte längre kunde stå emot yttre fiender.