I sitt svar till Kurdiska Riksförbundet efter det öppna brevet förtydligar Assyriska Riksförbundet sitt ställningstagande i frågan om kurdisk ockupationen av Nineveslätten och bjuder in sin kurdiska motsvarighet till dialog.

Den 24 juni mottog Assyriska Riksförbundet ett öppet brev från Kurdiska Riksförbundet med anledning av händelserna i irakiska Assyrien. I brevet ställde sig Kurdiska Riksförbundet frågande till fördömandet av den kurdiska ockupationen av Nineveslätten. 

Assyriska Riksförbundet har besvarat skrivelsen nyligen. I svaret förtydligar Assyriska Riksförbundet sitt ställningstagande och bjuder in sin kurdiska motsvarighet till att mötas och föra en dialog om frågan.

Båda breven finns som bifogade filer nedan.