Är dagens assyrier ättlingar till de historiska assyrierna? Vilken roll har kyrkan spelat för assyrisk etnicitet? Statsvetaren Aziz Duzgun börjar med assyrisk forntid och tar oss till tiden efter Kristus för att hitta svaren. Del 2 av 2.

När kristendomen grundades och spreds var assyrierna och babylonierna ett av de första folken som antog denna religion och blev kristna. Eftersom de hade i flera hundra år levt under olika ockupationsmakter, såsom perser, greker och romare och inte hade något eget land eller världsligt inflytande, såg de en möjlighet att få ett bättre liv efter döden och komma till paradiset.

Som nydöpta kristna var det förbjudet, en hädelse, att använda sig av andra mytologier, kulturer, traditioner och historia. Med tiden glömde assyrierna och babylonierna sin nationella identitet, ursprung, kultur och historia och adopterade ockupationsmakternas kultur, lagar och normer. Det gick så långt att patriarkerna och prästerskapet övertygade vårt folk om att Abraham, Moses och övriga hebreiska profeter och förfäder var förfäder till vårt folk.

I gamla testamentet framställs babylonierna och assyrierna av judarna av förklarliga skäl som hedningar, barbarer, grymma, blodtörstiga och fiender till bibelns folk eftersom de var konkurrenter och fiender till varandra.

Judarna utelämnar medvetet och avsiktligt det faktum att de har ärvt det mesta av sin civilisation av folket i Mesopotamien och att det är mesopotamierna som är grundarna av den första civilisationen, mytologin, skriftspråket, litteratur, uppfinningarna, matematik, medicin, astronomi, teknik, arkitektur och övrigt vetenskap i mänsklighetens historia.

Innan kristendomen grundades och vårt folk blev kristna, så hade ju naturligtvis även assyrier och babylonier egen mytologi och religion precis som hebréerna, araméerna och övriga folkgrupper i mellanöstern och världen.

När vårt folk blev kristna och våra patriarker, biskopar och präster började studera gamla testamentet och läste att assyrierna och babylonierna är ett hedniskt barbariskt, grymt och blodtörstigt folk tog de avstånd och fördömde sitt ursprung och sin identitet. Istället predikade de för vårt folk att vi härstammar från folket i gamla testamentet.

Den kristna kyrkan, som från början var en enda samlande enhet, började med tiden splittras i olika kyrkoinriktningar. Omkring år 400 splittrades den ortodoxa kyrkan i olika fraktioner på grund av olika uppfattningar och tankar om Jesus Kristus väsen. Den grekiske biskopen Nestor bildade egen kyrka och de som följde honom kallade sig för nestorianer.

Romarna och perserna var inte sena att utnyttja situationen och skapa splittring bland vårt folk. Mycket skickligt såg man till att väst assyrier/babylonier och öst assyrier/babylonier blev alltmer isolerade från varandra och betraktade varandra som olika folkslag och motståndare till varandra på grund av den religiösa schismen mellan de ortodoxa och nestorianska anhängarna av vårt folk.

År 1521 kom nästa delning. Den nestorianska kyrkan splittras på grund av en konflikt om vem som ska efterträda patriarken. Den katolska påven i Vatikanen som i århundraden har varit motståndare till mellanösterns kyrkor är inte sen att utnyttja denna situation till sin fördel och erbjuder utbrytarna från nestorianska kyrkan medlemskap i katolska kyrkan i syfte att söndra och försvaga österns kyrka.

Vårt folk har enligt oberoende och neutrala historiker och arkeologer existerat i Mesopotamien i åtminstone 6000 år. Som bekant är det ca 900 km mellan Damaskus, araméernas centrum och Turabdin/Gozarto, kärnområdet som vårt folk har levt i under dessa 6000 år och som ligger mellan floderna Eufrat och Tigris. Mosul i Irak, som är byggd på ruinerna av assyriska huvudstaden Nineveh ligger ca 200 km från Turabdin och Gozarto.

Alla arkeologiska fynd som har hittats mellan floderna Eufrat och Tigris och som tillhör vårt folk anses av neutrala och oberoende arkeologer och övriga vetenskapsmän tillhöra den assyriska och babyloniska folken. Arkeologerna har i Mesopotamien inte hittat några historiska föremål som tillhör det arameiska folket och kulturen som levde och verkade i västra Syrien. Enligt oberoende källor, arkeologer och historiker levde det miljontals människor i Mesopotamien som var babylonier och assyrier innan deras riken blev besegrade.

Då är det inte mer än rimligt och logiskt att fråga sig om hur så mycket folk som det assyrisk/babyloniska kan utrotas och försvinna medan ett litet nomadfolk som araméerna kan existera och överleva under hela denna period och sprida sig och sitt språk och kultur över hela Mesopotamien? Hur kan det assyriska och babyloniska folket överge sitt språk och helt plötsligt börja använda arameiska som sitt vardagsspråk? Hur rimligt och logiskt är det?

Vi kan dra paralleller med andra riken och folkslag och se vad som har hänt med dem. Mederna som var ett mäktigt folk blev besegrade av perserna men utrotades inte. Idag finns det ca 30 miljoner kurder som anser sig tillhöra mederna.

Perserna blev besegrade av Alexander den store men blev inte utrotade utan i dag finns det ett persiskt folk, det iranska med 70 miljoner som har sitt ursprung i det historiska persiska folket.
Grekerna som också var ett stort imperium blev besegrade av romarna cirka 200 år f Kr och införlivades med det romerska imperiet. Byzantierna (före detta romare och greker) blev i sin tur besegrade av ottomanerna i nuvarande Turkiet och levde under ockupation i cirka 500 år men sedan blev självständiga först 1823. Ändå lever idag cirka 15 miljoner greker i Grekland och övriga världen.

Romarna, som har sitt ursprung i centrala Italien och som var ett världsimperium under ca 1000 år, blev besegrade omkring 475. Ändå finns det i Italien cirka 45 miljoner italienare som är ättlingar till antikens romare.

Araber från Saudiarabien besegrade majoriteten av folkslagen i mellanöstern och runt Medelhavet men fortfarande existerar andra folkslag än araber i området. Araberna överlevde när ottomanerna segrade över dem.

Hitlers folk, tyskarna utrotades inte när hela tyskland blev fullständig utbombat och förstört av de allierade. I dag lever det cirka 80 miljoner tyskar i Tyskland.

Listan på stora riken som förlorade sin självständighet och oberoende och vars folk existerar fortfarande kan göras mycket lång. Allt detta visar att det assyriska och babyloniska folket inte blev utrotade och ersattes av araméerna i Mesopotamien (Bethnahrin) som vissa påstår.


KÄLLOR:
John Buckler, Patricia Buckley Ebrey, John P. McKay (2000). A History Of World Societies (Fifth Edition). Houghton Mifflin Company, Boston, USA

Television media: History channel, TV4 Fakta, BBC och SVT:s Vetenskapsmagasinet

Tidskrifter: Illustrerad Vetenskap

Internetwww.aina.org

Aziz Duzgun
Statsvetare