Trots att assyrierna spelade en viktig roll för den muslimska kulturen har deras roll ofta förbisetts, speciellt i väst. Att muslimska forskare från öst nu börjar skriva om assyrienas bidrag är ett steg i rätt riktning, menar insändarskribenten.

Assyrier har alltid försökt leva i fred med muslimerna i Mellanöstern sedan islams ankomst och har till och med hjälpt med att köra bort romarna från området. Tack vare de kristna assyrierna fick araberna och deras religion islam en period som räknas till högkulturerna, eftersom kunskapen hos prästerskapet tillhörande de syriska kyrkorna då var mycket högre än dagens. Vi bör inte heller glömma bort att assyrierna var en bro mellan väst och öst genom sina kunskaper, bland annat med att översätta den grekiska filosofin till assyriska och sedan till arabiska som i sin tur gav islam en högkultur. Tack vare assyriernas insatser kom den grekiska filosofin till européernas kännedom genom araberna efter deras erövring av Nordafrika och Spanien på 700-talet, men tyvärr har araberna ensamma fått äran. Följande citat från ett bemötande till en artikel i Illustrerad vetenskap (Nr 2/2004) av skribenten Kent Reichbom-Kjennerud pekar på just det faktum att araberna på ett orättvist sätt tilldelas äran av assyriernas insatser: 

Muslimsk medeltid var för rosenröd

”Jag tycker att det är vågat påstående, när ni skriver att ’Koranen blev vetenskapens räddning’ i nr. 2/2004.

Ni påstår bland annat att muslimerna var toleranta gentemot andra trosriktningar. Det är sant att lärda judar och kristna behandlades relativt väl, men verkligheten var annorlunda för bland andra hinduer och buddhister. Buddhisterna utrotades i stort sett under muslimskt styre i Indien. I artikeln hävdar ni även att muslimska läkare studerade människokroppen. Majoriteten av dessa läkare var emellertid assyrier – bland annat var det den assyriska Bakhteesho-familjen som grundade läkarskolan i Jundaishapur. Under fjärde, femte och sjätte århundradet översatte assyrierna Sokrates, Platon, Aristoteles, Galenos och många andra till assyriska, och sedan till arabiska. Det var dessa verk som muslimerna tog med sig till Spanien, och som spanjorerna översatte till latin. Det spreds därefter och lade därmed grunden till den europeiska civilisationen. Det mesta som islam tagit äran av har stulits från civilisationer som islam överfallit och plundrat. Assyrierna tillhör dem muslimerna har stulit mest från.” Kent Reichbom-Kjennerud. 

Även islams spridning österut i Asien berodde på de kristna assyriernas insatser. Innan islams ankomst hade de syriska kyrkorna och i synnerhet Östsyriska kyrkans missionsverksamhet nått ända till Indien, Kina, Japan, Sibirien och Indonesien. De assyriska kyrkornas missionsverksamhet hade förberett för islams frammarsch österut. Det var nämligen mycket lättare att omvända kristna till islam än att omvända buddhister eller hinduister. De som redan anammat kristendomen kunde lättare ta till sig en monoteistisk lära. Klyftan mellan dåtidens islam och kristendom var inte stor som idag och kan jämföras med dagens två grenar av samma religion, t.ex. klyftan mellan katolicism och protestantism, eller klyftan mellan shia- och sunnimuslimer. Vid islams ankomst hade en del av befolkningen i de ovannämnda områdena redan konverterats till kristendomen genom de assyriska kyrkornas missionsverksamhet och därför blev islams utbredning där stor liksom i Mellanöstern. 

De kristna assyrierna har aldrig fått ett erkännande för sina insatser och inte heller någon respekt vare sig av de muslimska makthavarna eller av den muslimska majoritetsbefolkningen, allra minst i Mellanöstern. Tvärtom har assyrierna sedan islams ankomst blivit ”Ahl al-dumma” (de kristna assyrierna var tvungna att betala mycket högre skatt än muslimerna i det islamiska imperiet). Trots att de kristna assyrierna välkomnade islam och dessutom betalade högre skatt fick de inte leva i fred, utan har blivit förtryckta, förföljda och massakrerade gång på gång fram till våra dagar. Det är förvånande att den spillra av assyrier som är kvar har kunnat överleva trots alla grymheter sedan islams ankomst. 

Prof Dr. Ahmet Tasgin vid universitetet i Diyarbekir (islams teologiska institut) har hittills skrivit fyra böcker om de syriska kyrkornas historia och deras insatser i bland annat islams frammarsch i Mellanöstern och österut i Asien. Även professor Mehmet Yuva vid universitetet i Damaskus har skrivit om assyriernas insatser i att köra bort romarna från Mellanöstern och deras roll i islams högkultur. Både Ahmet Tasgin och Mehmet Yova har vid olika tillfällen föreläst om det ovannämnda ämnet här i Sverige, bland annat i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, och talat i Suroyo TV år 2008. 

Hammurabi BarAsmar