Assyriska författare, lärare och lekmän inom det assyriska språket har bestämt sig för att bilda en akademi för det assyriska språket. Målet är att bevara och utveckla språket.

Idén till bildandet av en assyrisk språkakademi kom när de gamla Hujådå-medarbetarna Alias Antar och John Gergeo diskuterade assyriska språkets framtid. Båda ansåg att en akademi är ett måste och satte därför igång arbetet.

– Första tanken var att skapa ett internet-baserat lexikon på 200.000 assyriska ord som kulle översättas till svenska, engelska, arabiska, turkiska och tyska. Sedan utvecklades idén till att även innefatta en assyrisk virtuell språkskola, säger Alias Antar, ordförande och teknisk ansvarig för akademin.

På akademins hemsida, som i skrivande stund är under uppbyggnad, kommer man även att kunna gå på virtuella språklektioner.

Andra mål inom akademins verksamhet är att trycka och publicera verk, som till exempel Naum Faiqs böcker som är skrivna på assyriska, samtliga Qarabashis böcker (6 stycken är redan tryckta), Yuhanon Salmans diktsamling med flera. Dessutom kommer akademin att bistå författare som skriver på det litterära språket, som förenar det assyriska folket av alla trossamfund, sekter och kyrkor.

Akademin ska heta Assyriska språkets akademi, på engelska Assyriac Language Academy. På assyriska kommer akademin att bära namnet Beth Yidacto d Leshono Suryoyo.

Personer, oavsett syn på benämning av språket, är välkomna att bidra med sina åsikter. Akademin har bara tagit sina första steg och initiativtagarna är öppna för förslag, kritik och beröm. Skicka era synpunkter till Alias Antar [aliasantar@hotmail.com] eller John Gergeo [john_gergeo@hotmail.com].

Interimstyrelsen består av följande personer:
Alias Antar, ordförande
George Baryawno, sekreterare
Cemil Demir, Kassör
John Gergeo, ledamot
Lahdo Saume, ledamot
Malki Malki, ledamot
Sabri Isho, ledamot