Varför anmäler sig så få assyriska barn till modersmålsundervisning? Hur ska man gå tillväga för att standardisera vårt talspråk och vilka är de bästa pedagogiska metoderna? Det och mycket annat står på agendan under konferensen Tema Modersmål i Norrköping

Modersmålslärarna i assyriska, Linköpings kommun och skolverket står bakom konferensen som äger rum på Marieborgs kursgård i Norrköping mellan 2-3 maj. Konferensen riktar sig till alla som undervisar på väst och östassyriska i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Bland föreläsarna finns professor Abdulmesih Saadi från University of Notre Dame i USA,  Zack Cherry, doktorand i assyriologi från Uppsala universitet och Mats Wennerholm från skolverket.

Detaljerad information om eventet och hur man anmäler sig senast 26 april finns på 

http://modersmal.skolverket.se/index.php/konferenser