En ny ordbok omfattande tre språk har nyligen utkommit. 6 500 engelska ord och uttryck ges nu både assyrisk och arabisk översättning.

Mannen bakom detta storverk heter Bailis Yamlikha Shamoun. Hans familj härstammar från Urmia, men själv föddes han i Bagdad år 1942. Han blev tvungen att avbryta sina studier vid universitetet i den irakiska huvudstaden och emigrerade till USA år 1965. Tre år senare tog han en examen vid Campbell University of North Carolina.

Bailis Yamlikha Shamoun har alltid varit övertygad om det assyriska språkets betydelse för att säkra folkets överlevnad i en situation då assimilation är ett allvarligt hot. Han har under lång tid verkat i Chicago och där undervisat i språket. Han var med och grundade och fungerade som den första sekreteraren får Assyrian Academic Society of Chicago. Numera bor han i Charlotte i delstaten North Carolina. Under de senast 25 åren har han arbetat med den engelsk-assyrisk-arabiska ordboken.

Ordboken har nu utkommit i två volymer: den första omfattar ord på bokstäverna A-M, den andra N-Z. Sammanlagt ges en översättning av 6 500 engelska ord och uttryck. Och dessa ord översätts både till assyriska och arabiska. Och översättningen till assyriska ges i både klassisk och modern form.

– Denna trespråkiga ordbok (engelska, modern assyriska, arabiska) är en unik bedrift på många sätt, säger Edward Y. Odisho, emeritusprofessor i tvåspråkig/bikulturell undervisning. Språkligt ger den läsaren flexibiliteten av att se översättning till flera språk på ett och samma ställe. Yrkesmässigt är det en bedrift inte bara genom att den är trespråkig utan också genom att den är rik på semantisk och grammatikalisk information om varje ord. Vad gäller författarens personliga bedrift hyllar jag hans tålamod och hårda arbete under tre decennier.

På denna hemsida ges mer information om projektet samt möjlighet att beställa ordboken.