Assyriska riksförbundets styrelse beslutade under sitt senaste möte att godkänna texter på assyriska skrivna med latinska bokstäver i medlemstidningen Hujådå.

Frågan om assyriska med latinska bokstäver har diskuterats under många år. Saken har även tagits upp i förbundets styrelse och man har nu beslutat att tillåta publicering av texter skrivna med latinska bokstäver. Det handlar inte om att förbundet nu skulle förespråka en latinisering. Däremot tillåter man texter med latiniserad assyriska på Hujådå.

Assyriska med latinska bokstäver används redan flitigt. I sms, i kommentarsfält på facebook och andra forum samt i TV-kanaler.

Ett språk är mycket mer än de tecken med vilka det skrivs. Genom historien har assyriska skrivits på olika sätt: med kilskrift, med de tecken som vi kallar assyriska, med arabiska bokstäver och under senare decennier också med latinska bokstäver. Denna mångfald har inte fördärvat språket och kommer inte att göra det i framtiden heller.

Den stora språkliga utmaningen för assyrier i Sverige, liksom i diasporan i övrigt, är att bevara assyriskan som ett levande språk. Det är allmänt känt att många svensk-assyrier, särskilt unga, är bättre på svenska än på assyriska. När det förhåller sig så gäller det att stärka assyriskan så mycket som möjligt: att uppmuntra folk att använda det assyriska språket, att tala det, att läsa det, att skriva det. Sedan snart två år tillbaka öppnade förbundsstyrelsen upp för texter med assyriska bokstäver här på hujada.com.

I denna situation är det viktiga att assyriskan skrivs, inte hur den skrivs. Var och en har rätt att ha sin åsikt i denna fråga. Men riksförbundet går nu in för att låta alla blommor blomma på Hujådå. Det har redan tidigare skrivits en hel del latiniserad assyriska på kommentarfältet. Nu öppnar vi för att också publicera artiklar på assyriska med latinska bokstäver.