Svante Lundgren har bekantat sig med regeringens rapport om historiska massövergrepp och menar att det på basis av rapporten är svårt att veta vad regeringen gör av den. Han misstänker dock att väntan fortsätter.

Som Hujådå berättade tidigare i veckan har den utredning om ”relevanta rättsliga, historiska och andra aspekter på förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp” som utrikesdepartementet beställt blivit klar. Rapporten har föranletts av att regeringen kämpar med frågan om den ska respektera och implementera riksdagens beslut om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker. Själva rapporten fokuserar dock inte på detta folkmord utan handlar om historiska massövergrepp generellt.

Svante Lundgren, som arbetar på Assyriska riksförbundet men som också är folkmordsforskare, har bekantat sig med rapporten.

Vad är ditt intryck av rapporten?

– Det är på många sätt en bra rapport. Professor Pål Wrange som skrivit den har gjort ett gediget arbete. Som professor i folkrätt beskriver han på ett förtjänstfullt sätt de folkrättsliga aspekterna av frågan. Men han går också in på de historiska, etiska och politiska aspekterna.

Vad blir konklusionerna av det hela?

– I uppdraget ingick inte att Wrange skull ge några rekommendationer och därför gör han det inte heller. Men det sista avsnittet i rapporten har rubriken ”Tänkbara åtgärder”. Där konstaterar han att det inte alls är givet att en tredje stat (en som inte var inblandad i det historiska skeendet) ska agera överhuvudtaget när det gäller ett historiskt massövergrepp. Om en tredje stat ändå besluter sig för att göra det kan det handla om tyst diplomati eller om att offentligt uppmana parterna att var och en för sig och gemensamt granska sin historia. Sen heter det på följande sätt: ”Ett officiellt tillkännagivande av regeringens uppfattning i sakfrågan bör tillgripas endast om det kan antas leda till mer positiva än negativa konsekvenser för konflikten i fråga.”

Vad menas med det?

– När det gäller folkmordet i det osmanska riket har det konsekvenser för dagens relationer mellan Turkiet och Armenien. När den svenska riksdagen gjorde sitt historiska beslut om ett erkännande år 2010 var det ett av dåvarande utrikesminister Carl Bildts argument att beslutet försvårar försoningsprocessen mellan dessa båda länder. Andra menade tvärtom att riksdagens erkännande sätter press på Turkiet att ta itu med sin historia, vilket är en förutsättning för försoning.

Antyds någon väg framåt i den här rapporten?

– Intressant nog skriver Wrange i rapportens allra sista stycke följande: ”Oavsett om regeringen väljer att agera på det ena eller det andra sättet bör en noggrann egen undersökning av massövergreppen föregå ställningstagandet.” Det här ställer jag mig kritisk till. Det har forskats mycket om det osmanska folkmordet på kristna och den internationella organisationen för folkmordsforskare (IAGS) har slagit fast ”att den osmanska kampanjen mot kristna minoriteter i riket mellan åren 1914 och 1923 utgjorde ett folkmord på armenier, assyrier samt pontiska och anatoliska greker”. Den svenska regeringen behöver inte göra någon egen undersökning. Jag motsätter mig naturligtvis inte mer forskning – sådan är alltid välkommen – men för att kunna fastslå att detta var folkmord behövs inga nya undersökningar.

Så vad tror du att regeringen gör?

– Det är svårt att säga. Men då rapporten öppnar dörren för en ny undersökning skulle det inte förvåna mig om regeringen väljer den vägen. På så sätt vinner man tid. Det allt överskuggande målet för regeringens utrikespolitik just nu verkar vara att få en plats i FN:s säkerhetsråd. I det läget vill man inte göra sig till ovän med Turkiet och därmed också med andra länder som står Turkiet nära. Att skjuta fram det slutliga ställningstagandet genom en ny undersökning blir därför ett attraktivt alternativ, enligt min bedömning.

Men Socialdemokraterna har ju lovat ett erkännande?

– Visst, partiet har ett kongressbeslut på det och Stefan Löfven lovade inför valet att en socialdemokratisk regering ska respektera och implementera riksdagens beslut. Men Socialdemokraterna har också ett kongressbeslut på att erkänna Västsahara, men ändå beslöt regeringen nyligen att inte göra det. Så man vet aldrig.