Den av Assyriska riksförbundet producerade dokumentärfilmen om Seyfo kommer att visas på svensk TV.

Filmen Seyfo 1915. The Assyrian Genocide, regisserad av Aziz Said, kommer att visas på kanalen TV4 Fakta, som är TV4-koncernens kanal med inriktning på dokumentärer. Filmen kommer att visas i två delar. Den första delen visas inkommande söndag, 24 april, kl. 20-21.

– Vi har jobbat hårt för att filmen ska visas på svensk TV, säger Svante Lundgren på Assyriska riksförbundet. Att så nu sker är mycket glädjande. TV4 Fakta är inte en av Sveriges största kanaler, men når ändå många och är känd för sina kvalitetsdokumentärer. Att Seyfofilmen visas på den är ett tecken på att den håller hög kvalitet.

Är det med avsikt som första delen visas den 24 april?

– Ja, det är det. 24 april har sedan år 1923 högtidlighållits av armenier världen över som en minnesdag för folkmordets offer. Sedan en tid tillbaka deltar också assyrier i att minnas sina martyrer den dagen. Kanalen tyckte att det är ett bra sätt att uppmärksamma dagens tema att visa Seyfofilmen just då.

Del två visas en vecka senare, söndagen den 1 maj, samma tid, kl. 20-21. Filmen kan också ses på dator eller i mobilen på TV4 Play.

Det finns planer på att visa filmen också på finsk TV. TV4:s finska systerbolag, MTV3, har en faktakanal och det är möjligt att Seyfofilmen kommer att visas på den.