Den 12 mars 2024 kidnappades Ayla Ziton, en 20-årig kristen assyrisk kvinna, mot sin vilja i assyriska staden Qabre Hewore. Kurdiska regimen undviker än en gång att ta sitt ansvar.

Ayla Ziton har sedan den 12 mars varit försvunnen sedan en muslimsk man kidnappat henne. Qabre Hewore, som Ayla är ifrån, ligger i nordöstra Syrien på gränsen till Turkiet och faller under det så kallade kurdiska självstyrets administration, ledd av PYD. Samma regim som utlovar mänskliga rättigheter och allas lika värde har inte tagit sitt ansvar sedan Aylas försvinnande och återigen visar de att denna demokrati och frihet som de propagerar för endast är i ord och inte handling.

Aylas familj har rapporterat om kidnappningen och angett var Ayla hålls som gisslan, men trots alla deras försök så har den kurdiska regimen vägrat att fullgöra sin plikt för att skydda sina medborgare. Detta är ett mönster som upprepat sig flertalet gånger under senaste åren då assyrier i Syrien upplevt förtryck, godtyckliga kidnappningar, grundlösa arresteringar, trakasserier, stöld och expropriering av mark av den kurdiska regimen.

Händelsen har uppmärksammats av en del organisationer men främst genom Assyria TV som följt nyheten och i flera program uppdaterat tittarna med det senaste i fallet.

Kurdiska regimen verkar rädas konfrontation med arabiska klaner, eller så vill de inte tillgodose rättigheterna som utlovats till en kristen assyrisk flicka.

Assyriska riksförbundet fördömer dessa handlingar och önskar familjen Ziton all styrka och hoppas att Ayla snart kan vara tillbaka med sina familjemedlemmar.