Den 25 november deltog omkring tio personer i det som var den första träffen för den assyriska bokklubben. Livliga diskussioner ägde rum och alltifrån kultur, tradition, kyrka, historia, splittring och folkmord var ämnen som yttrades från deltagarnas tungor. Boken Från Nineve till Södertälje, skriven av Svante Lundgren, var den bok som diskuterades och precis som det ovan antyds diskuterades allt mellan himmel och jord och allt ifrån de två städerna Nineve till Södertälje.

I Assyrien Kulturcenter i Botkyrka hade man samlats för att diskutera boken Från Nineve till Södertälje skriven av Svante Lundgren. Det var den första assyriska bokklubbsträffen och syftet med dessa träffar är genomgående att läsa och diskutera assyrisk litteratur. Det kan vara en bok om assyrier, eller helt enkelt skriven av en assyrier. Teman kan variera från gång till gång men huvudämnet är alltid assyrier.

För denna träff var det alltså en bok som belyser assyriernas historia, ända från grundandet av staten Assyrien fram tills idag, då assyrierna har starka samhällen i diasporan, i synnerhet i Södertälje. Olika diskussionspunkter hade på förhand skickats ut till deltagarna som genom hela sitt läsande tog dessa i beaktande för att senare under träffen diskutera dem med övriga. I vissa frågor var åsikterna av olika slag medan i andra kunde man samtycka i mångt och mycket.

Genom livliga diskussioner kunde nya kunskaper och insikter förmedlas för samtliga. Vissa tolkningar av stycken var olika och många hade olika stycken eller avsnitt som de fastnade för extra mycket. Genom att ta del av andra läsares erfarenheter öppnas ögonen för sådant som man själv kanske missat eller inte tolkat på liknande sätt. Ett av de starkaste syften med denna gemenskap och aktivitet.

Att sammanfatta assyriernas mer än 6000-åriga historia på blott 100 sidor innebär en rejäl komprimering och kraftiga avgränsningar i samtliga områden som täcker assyriernas rika historia. Deltagarna tyckte att författaren lyckats med sin komprimering på ett bra sätt men att det för en utomstående, utan goda kunskaper inom samtliga avsnitt som boken täcker, kan väcka en del frågetecken. Man ser det dock som något ytterst svårt att lyckas med att få med all denna historia och samtidigt räta ut alla frågetecken inom den komplexa assyriska historian, i synnerhet de uppdelningar som finns inom kyrka och identitet med mera. Många stycken som man dessutom ansågs kunna använda som argument i den omtvistade namnfrågan skulle man önska att det fanns källhänvisningar till.

Boken uppskattades av samtliga och man tycker att det är ett viktigt verk som självklart, trots att det finns andra sammanfattande böcker om assyriernas historia, fyller ett tomrum. Något som gör denna bok än viktigare än många andra verk kring samma tema är att den just skrivits av en ”utomstående”. Svante är dock att beaktas av många assyrier mer assyrier än dem själva, det inkluderar mig personligen enligt min åsikt. Det han gjort för assyrierna och folkmordsfrågan är något som förhoppningsvis aldrig kommer att glömmas. Något som samtliga kände stolthet över under de diskussioner som ägde rum.

Trots att en del frågetecken kan uppstå så var samtliga överens om att denna bok bör rekommenderas och läsas av många, i synnerhet unga assyrier som inte känner till hela sin historia, men även äldre assyrier som ”bara” lärt sig att kalla sig för assyrier. För de som boken rekommenderas till kan förslag på vidareläsning ges i bokens avslutande del där författaren hänvisar till nyttiga böcker kring varje ämne som avhandlas i bokens olika kapitel.

Svante sammanfattar assyriernas historia på ett bra sätt och till nästa träff kommer ett nytt ämne att stå i fokus, även om det är samma författare som ligger till grund för den bok som ska diskuteras. Den 3 februari kommer assyriska bokklubbens andra träff att hållas i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje kl. 12:00 och då kommer boken ”Hundra år av tveksamhet” att ha lästs av de som önskar att delta. Träffen är öppen för samtliga som önskar och man kan höra av sig till mig, Nemrod Barkarmo, eller Ninos Badur ifall man önskar att delta eller har några frågor. 

Vanliga frågor om bokens innehåll kommer att avhandlas men även andra mer personliga frågor såsom; vad för erfarenheter/historier som deltagarna har om Seyfo samt varför/varför inte assyrier fortsatt bör arbeta för ett erkännande av Seyfo –  kommer att finnas på dagens agenda.

Missa inte nästa bokklubbsträff där vi diskuterar Seyfo och hundra år av tveksamhet!