Mesa Jajan är en tjugoårig assyriologistudent, från Leiden universitet i Holland. Hennes avhandling om babyloniska maträtter har lett in henne på flera intressanta spår in i vår tid. Hon har bland annat upptäckt att den assyriska kakan ”klicha” var betydligt mer gudomlig förr.

Under sina studier läste Mesa en gammal sumerisk lertavla med babylonisk kilskrift som beskriver hur människorna gav gudarna en speciell sorts kex som gåva. Vid närmare titt på kexets beskrivning upptäckte hon att det måste vara klicha, kexet som finns i varje assyriskt hem under speciella högtider. I lertavlan kallas kexet för Gesheshta som är ett sumeriskt ord. 

– Förut gavs dem som gåvor till gudarna under speciella högtider och idag bakas dom av oss assyrier under påsk och jul. Jag tror att det är en gammal tradition som har följt med oss och antagit lite annorlunda former, jag ser ett starkt samband, säger hon. 

På en annan lertavla fann hon ett recept som innehöll det sumeriska ordet samidu. Mesa misstänker att det är liktydigt med dagens assyriska semdo, ett gryn man får fram om man bearbetar burgul. Mesa Jajan, som nu är inne på sitt tredje år av assyriologistudier, berättar att hon upptäcker samband och mönster som de andra studenterna inte har någon möjlighet att göra. Själv är hon säker på att det är hennes assyriska bakgrund som underlättar. Och hon har redan bestämt vad hennes stora avhandling ska ta upp.

– Den ska handla om recept och matlagningsredskap man använde i de gamla Mesopotamiska kulturerna. Genom mina studier hittills vet jag att vi assyrier än idag fortfarande använder likadana redskap som våra förfäder och många gånger har redskapen behållit sina ursprungliga namn, berättar hon.

Genom sina studier vill Mesa visa forskarvärlden att den gamla kulturen inte har försvunnit utan lever vidare genom dagens assyrier. Hennes upptäckter har hittills både lett till erkännande och skepticism.

– Min professor tror på mig och mina slutsatser men de två andra lärarna är skeptiska. Men de vet ju inte alls vad jag vet, de har inte den bakgrunden. Bara en av mina lärare har varit i Assyrien, och det under en kort period, annars sitter de bakom sina bokhögar, säger hon.

Det var efter en föreläsning av den svensk-assyriske assyriologen Zack Cherry som Mesa fick upp ögonen för ämnet. Alltsedan dess är hon en hängiven assyriologistudent. Den kommande sommaren kommer Mesa att tillbringa i British Museum med att läsa och tolka gamla kilskrifttavlor från Assyrien.