Saffransklostret och St: Gabrielklostret i Turabdin är måltavlor för politiska attacker, inte enbart av turkiska myndigheter utan även av anti-assyriska personer och organisationer bland den egna folkgruppen.
– De är fast beslutna att sparka ut de pro-assyriska ledningarna i båda kloster, berättar en källa till Hujådå.

De två klostren är idag de mest vördade helgedomar bland assyrier som har sin hemvist från norra Assyrien, eller Turabdin som området kallas. Tusentals personer från diasporan besöker klostren varje år. De två urgamla klostren och deras ledningar kämpar dock mot flera hot. St: Gabrielklostret riskerar ännu att få en stor del av sin markegendom konfiskerad av den turkiska staten. För Saffransklostret kommer den största faran just nu från interna krafter. 

Biskoparna i båda klostren är nämligen utbildade och kunniga om sitt folks historia och ursprung. De brukar uttrycka en stolthet över folkgruppens mångtusenåriga historia och assyriska rötter. Detta har retat upp anti-assyriska element inom folkgruppen som nu satsar sin kraft på att få de två biskoparna och deras medarbetare utkastade från klostren. 

– Målet är att ersätta de pro-assyriska biskoparna med anti-assyriska biskopar. Det är samma oförsonliga och obildade inställning som vi sett i Sverige och andra europeiska länder, säger en källa med insyn i frågan och som vill vara anonym, till Hujådå. 

Den anti-assyriska gruppen har nyligen lyckats få patriarken att utfärda en order om att en del medarbetare i Saffransklostret måste ge sig av. Maktkampen mellan de två sidorna pågår för fullt om än osynligt för de flesta. Den assyriska sidan är dock helt bestämd i frågan.

– Vi tänker inte göra om samma misstag som tidigare. Det här är ett slag där vi sätter ner foten. Klostren tillhör folket och inte några självutnämnda personer eller grupper i Europa, säger en assyrier bosatt i Turabdin. 

Mattias Shemun