Turkiskt militärflyg har bombat och totalförstört en illegal park som kurder lojala till PKK uppförde tidigare i år på assyrisk mark, uppger källor i turkiska Assyrien.

Kurder i sydöstra Turkiet uppförde illegalt och hastigt en gravplats och park tidigare i år i Turo d’Izlo som är det sista sammanhängande assyriska området kvar i Turkiet. Tilltaget sågs som ett försök att kurdifiera området och assyriska grupper uttryckte sitt motstånd.

Rapporter från Turabdin gör gällande att Turkiet nu utnyttjat kriget mot PKK för att förstöra parken.

– Turkiskt militärflyg bombade bokstavligt talat sönder hela strukturen förra veckan, det finns ingenting kvar av den, berättar en källa i Turabdin som vill vara anonym av rädsla för repressalier från kurder.

Parken och gravgården uppfördes av kurder lojala till PKK med argumentet att en av deras beväpnade dödades där för flera år sedan. Parken fick namnet ”Abdullah Öcalans park”, efter den fängslade ledaren för den terrorstämplade gerillagruppen.

Turo d’Izlo är ett sammanhängande bergsområde nära gränsen till Syrien med assyrisk majoritet. Ett flertal pittoreska assyriska byar och urgamla kloster finns i området som har sett en gradvis återflyttning av assyrier från Europa de senaste åren. Området är känt sedan antiken och är omnämnt i forntida assyriska källor som det område i Assyrien med de bästa vinerna.