Assyriskt påverkansarbete i Europa tog ett stort steg framåt senaste fredag då den assyriska konfederationen i Europa etablerades vid en högtidlig ceremoni i Europaparlamentet. I och med bildandet av Assyriska konfederationen i Europa talar assyrierna med en enad röst.

Delegater från assyriska förbund från olika länder i Europa var senaste fredag samlade i Europaparlamentet i Bryssel för att markera etablerandet av en assyrisk konfederation i Europa. Assyrian Confederation of Europe med förkortningen ACE består i detta skede av de assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland och Belgien. Vid ceremonin fanns också representanter från assyriska organisationer i Nederländerna och Frankrike. Flera förbund från andra europeiska länder förväntas ansluta sig till konfederationen inom kort.

Konfederationens syfte är att vara en aktör som talar för assyrierna på europeisk nivå. På detta sätt kommer det att bli möjligt att påverka de europeiska organen och få upp frågor av betydelse för assyrierna på den europeiska politiska agendan. Redan från tidigare har riksförbunden goda kontakter till flera Europaparlamentariker, vilket ceremonin i parlamentet senaste fredag är ett uttryck för.

Assyriska riksförbundet i Sverige har varit pådrivande i bildandet av konfederationen. Vid invigningsceremonin var ett stort antal svensk-assyrier närvarande. Under ceremonin framfördes lyckönskningar av bland andra Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Konfederationen får en provisorisk styrelse fram till första ordinarie kongressen. Den provisoriska styrelsen består av två representanter för vart och ett av de riksförbund som bildat konfederationen.

Idén om att etablera en konfederation har diskuterats flitigt under de senaste decennierna bland assyriska riksförbund i Europa men blev inte verklighet förrän nu. Konfederationens främsta samarbetspartners blir Assyriska riksförbundet i USA och Assyriska riksförbundet i Australien. Tillsammans representerar dessa tre organ den överväldigande majoriteten av den assyriska diasporan.

På konfederationens hemsida www.assyrianconfederation.com och på dess facebook-sida finns mer information om dess arbete som nu tar fart.